areller matbaa kartvizit

Areller Matbaa

0 538 687 52 60

Areller Matbaa

İstanbul , Eminönü

info@areller.com

0 538 687 52 60

0 538 687 52 60


Ürünler

Kartvizit

Magnet

El ilanı

Diplomat Zarf

Antetli kağıt

Çıkartma (sticker)

AdisyonKartvizit

Genel Kartvizit Çeşitleri
Ocak 1995 - Günümüz

Kartvizit, genel olarak sahibinin adı ve soyadı, bağlı bulunduğu kurum, unvanı ve iletişim bilgilerinin yer aldığı tasarımlardır. Çoğunlukla kartvizit baskıları bristol kartona yapılmaktadır. Kartvizitler için sıklıkla kullanılan ölçüler: eni için 5 - 5,5 cm, boyu için 8-9 cm'dir. Kartvizitler, kurumsal kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğu için bu doğrultuda hazırlanması gerekmektedir. Firma logoları için belirlenen renklerin pantone numaraları matbaa ile paylaşılmalıdır. Kartvizitler, profesyonelliğin kısa bir ifadesidir. İş görüşmelerine başlamadan önce kartvizitlerin değişimi son derece önemlidir. Ayrıcı Günümüzde dijital ortamda hazırlanan kartvizitler daha kolay şeçilebilip, daha kolay şekilde isteklere uyarlanabilmektedir.

Renkli kartvizit, Basit görünüşünün yanında imaj bakımından etkili bir reklamdır. Günümüzde firmalar tanıtıma ayırdıkları rakamları kıstıkça farkında olmadan piyasalarını rakip firmalara kaptırmaktadırlar. Kriz dönemlerinde reklamdan tasarrufa gitmek isteyen firmalar, kartvizitlerindeki imajlarını düzeltmekle de kendilerini tanıtabilmektedirler. Renkli kartvizitin diğerlerine göre

• Renkli olması nedeniyle görsel çekicilik

• Kâğıdının iyi kalitede (kuşe) olması

• Firma ürünlerinin resimlerle gösterilmesi

• Basit kartvizitlerden daha hesaplı olması (toplu basıldığı için)

• Arka Baskısının olması

• Islanmaması için selefon kaplama olması.

gibi üstünlükleri bulunmaktadır.


Genel Kartvizit Çeşitleri

• 1 Seri üretim kartvizit

• 2 Acil kartvizit

• 3 Özel kartvizitler

• 4 V.I.P kartvizitler

• 5 Ekstra uygulanan işçilik


1. Seri üretim kartvizit

• Popüler Kartvizit (Resim ağırlıklı, canlı renkler için ideal)

• Mat Selefon Kartvizit (Az resimli, logo ve yazıdan oluşan kartlar için ideal)

• Fantezi Kartvizit (Resimsiz, logo ve bilgilerden oluşan kartlar için ideal)


2. Acil kartvizit

• Digital (dijital) Baskı

• Ofset Express Baskı

3. Özel kartvizitler

• 2 Renk - Tek yüz

• 3 Renk - Tek yüz

• 4 Renk - Tek yüz

• Çift yüz

4. V.I.P kartvizitler

• Gofralı Kartvizit

• Gofralı Kısmi laklı kartvizit

• Kabartma yazılı kartvizit

• Kabartma yazılı ve yaldızlı kartvizit

5. Ekstra uygulanan işçilik

• Gofre

• Selefon

• Özel kesim

• Sim

• Lens Derinlik


Web Developer / something.com
Mar 2012 - Dec 2014

Consectetur adipisicing elit. Praesentium magnam consectetur vel in deserunt aspernatur est reprehenderit sunt hic. Nulla tempora soluta ea et odio, unde doloremque repellendus iure, iste.


Graphic Designer / designsomething.com
Jun 2010 - Mar 2012

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.


Matbaa Terimleri Sözlüğü

Baskı Aşamaları
Daima

Taslak Çalışması : Kitabın ebadı, kullanılacak kağıt cinsi, renk sayısı vb. özellikler kararlaştırıldıktan sonra, kitaba girecek yazılı ve görsel unsurların sırasını, yerini belirten ve tipo grafik öğelerin kullanımına ilişkin (yazı puntosu, karakteri, sütun genişliği vb.) fikir verecek bir ön çalışma yapılması zorunludur. Bu ön çalışmalar kaba taslak diyebileceğimiz fikir taslaklarından, bilgisayar çıktıları üzerinde görülebilecek ayrıntılı taslaklara kadar bir dizi hazırlık aşamasını içerebilir. Taslak hazırlama süreci, tasarımın en önemli bölümlerinden birisidir.

Dizgi, grafik, tashih: Taslak mizanpajı hazırlanmış kitabımız için bilgisayar ortamında oluşturulacak bir şablon sayfa üzerinde yazıların, dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde ve hedef kitlenin özelliklerine, kitabın türüne uygun tipografi kullanımıyla yeniden yazılması işlemine dizgi diyoruz. Dizgi aşamasının ardından gelen ve düz metinler, başlıklar, spotlar vb. yazılı unsurların yanısıra görsel unsurların (fotoğraf, resim, illüstrasyon, renk vb.) belli ilkeler gözetilerek düzenlenmesi işini ise grafik tasarım olarak adlandırıyoruz. Tasarım işi bitmiş sayfaların kağıt üzerine alınmış çıkışlarında yapılan ve dizgi hatalarını, görsel düzenlemeye ilişkin yanlışlıkları düzeltme aşaması ise tashih adıyla anılıyor. Tashih aşamasında işin kağıt çıktıları genellikle müşteri temsilcisi ya da müşteri tarafından ( yayınevlerinde düzeltmen) kontrol edilir, hatalar kalem ile belirtilir ve hatalı bölümler bilgisayar ortamında yeniden düzeltilir.

Film: Dizgisi, tasarımı tamamlanmış ve kontrol edilerek düzeltilmiş olan kitabımız artık baskıya hazırdır. Baskı için ise baskı makinesine bağlanıp zarar görmeden çalışacak bir baskı kalıbının hazırlanması gereklidir. Baskı kalıbının hazırlanması için öncelikle sayfaların filmlerinin (şeffaf) görüntülerinin elde edilmesi gerekir. Fotoğraf baskısı gerektirmeyen yani tamamı yazılardan oluşan kitaplar için çoğu kez aydınger adı verilen şeffaf kağıtlara laser yazıcıdan ters çıkış almak yeterli olmaktadır.Kitabımız renkli olduğuna göre, CMYK kısaltması ile dilimize yerleşmiş olan Cyan mavisi, Magenta kırmızısı, Yellow (sarı) ve Kontrast olarak ifade edilen siyah renklerin filmlerinin elde edilmesi gerekecektir. Matbaacılıkta renkli bir fotoğrafın baskı yoluyla çoğaltılabilmesi için öncelikle o fotoğraf üzerindeki CMYK renklerinin ayrılması yani bu renkleri içeren dört ayrı filmin elde edilmesi, bu filmlerden dört montaj yapılması, dört kalıp çekilmesi ve her bir kalıbın ilgili renk ile kağıt üzerine basılması söz konusudur. Filmlerde oranlarına göre ayrılmış olan renkler, baskı yoluyla teker teker kağıt üzerine basılmakta, örneğin; önce mavi renk basılmakta, ikinci olarak sarı renk mavi baskının üzerine basıldığında mavi, sarı ve yeşil tonlar elde edilmektedir. Bunlar üzerine magenta mürekkep basılınca morlar, lacivertler ve diğer ara tonlar oluşmakta, kontrast ile de fotoğraftaki derinlik ve netlik hissi arttırılmaktadır. Bu şekilde elde edilen baskıya trigromi baskı da denir.

Montaj: Kitabımız ofset matbaalarında sayfa sayfa değil, standart ebatlardaki tabaka kağıtlara basılır. Burada öyle bir düzenleme yapılır ki, tabaka halindeki bu kağıt uygun şekilde katlandığında birbirini takip eden sayfa numaraları ortaya çıkar. Burada en sık kullandığınız ölçü birimi formadır. 1 forma 16 sayfadan oluşur ve çok sayfalı (kitap, dergi gibi) işlerde planlama ve maliyet hesabı daima formalar üzerinden yapılır. İşte montaj işlemi, astrolog adı verilen ve saydam bir tabaka üzerine, basılacak işin filmlerinin forma düzeni esas alınarak yapıştırılmasından ibarettir. Basılacak iş iki renkli ise iki ayrı montaj, trigromi ise 4 montaj yapmak gerecektir. Trigromi +özel gibi bir ifade dört renk haricinde, yaldız gibi özel bir beşinci rengin basılacağını anlatmak için kullanılır.

Ozalit prova: Montajı tamamlanan iş, ozalit kağıdı üzerine pozlandırılıp, amonyak buharında bırakılarak baskı öncesi son kontrol için hazırlanır. Bu şekilde montaj üzerindeki iş ozalit kağıdına aktarılır, ozalit kağıdı forma düzenine göre katlanır. Burada amaç, kalıp çekimi öncesinde işin son kez kontrol edilmesi, sayfa numaralarının birbirini takip edip etmediğinin belirlenmesi ve hata riskinin azaltılmasıdır. Ozalit prova üzerine müşteri tarafından “basılabilir” onayı alındıktan sonra kalıp hazırlama işlemi başlar.

Kalıp : Montajlar, son olarak yüzeyi ışığa duyarlı hale getirilmiş metal plakalar üzerine pozlandırılır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ofset baskı plakaları ozosol ve tif olarak adlandırılır. Montajdaki görüntüler ışık yardımıyla metal baskı plakalarına aktarıldıktan sonra bazı kimyasal işlemlerden geçirilerek, baskı kalıbı baskıya hazır hale getirilir.

Baskı Provası: Bir işin, basıldığı zaman nasıl görüneceğini kestirme yöntemidir. Prova, son çoğaltmada kullanılacak olan gerçek kağıt, mürekkep setleri ve görüntüler ile çalışan baskıdan alınan bir örnektir. Günümüzde digital prova sistemleriyle baskı öncesi renkli prova alınabilmektedir.

Baskı: Renk provası alınıp, renklerin uygunluğuna karar verildikten sonra kitabımızın seri baskısına geçilir. Baskı makinesinin özelliklerine bağlı olarak (tek renkli, iki renkli, dört renkli, altı renkli, ön arka baskılı gibi) baskının süresi ve kalitesi değişebilir.

Baskı koruma: Kitap, dergi kapakları, broşürler, ambalajlar, dosyalar gibi dış etkilere açık basılı materyallerin yüzeyine uygulanan; öncelikli amacı basılı yüzeyi yağ, nem, güneş ışığı gibi unsurlardan korumak, ikincil amacı ise baskı yüzeyine parlaklık ya da matlık etkisi vererek baskıya estetik özellik kazandırmak olan işlemlere baskı yüzey koruma işlemleri denir. En sık kullanılan baskı koruma şekilleri; vernik, lak ve selofan uygulamalarıdır.

Cilt: Kitap kapağımız ve formalarımız basıldıktan sonra kitap şekline dönüşmek için bazı işlemlerden geçer. Kapak, koniklenir. Yani sırta gelecek kısımlara iz açılarak, kitap sırt bölgesi netleştirilir. Tabaka halindeki iç sayfalar, kırım makinelerinde katlanır. Kırımı yapılmış formalar sırayla biraraya getirilir ve bu işleme “harman çekmek” denir. Harmanı yapılmış kitap formaları iplik dikiş, spiral ya da amerikan cilt denilen sistemlerle birbirine ve kapağa tutturulur. Kapak takma işlemleri tamamlandıktan sonra ağız kısımları traşlanır. Kitap pakete hazırdır.

Sayım ve şirink: Müşteriye teslim edilecek kitaplar istenilen sayılarda paketlenecektir. Bu iş ya el ile paketleme şeklinde ya da shirink (şirink) adı verilen paket makinelerinde yapılır. Shirink makineleri istenen sayıda kitabın dışına plastik folyo sarıp, folyo kenarlarını ısı ile yapıştırır ve basılı ürünlerin dağılması, ıslanması önlenmiş olur.

Teslimat: Pakete girmiş kitaplarımız için tesellüm fişi (sevk irsaliyesi) kesilir ve kitaplarımız nakil aracına yüklenerek müşterisine doğru yola çıkar.


Temel Kavramlar
Daima

TEMEL KAVRAMLAR


Matbaa: Diğer adı basımevi olan matbaalar, çeşitli baskı tekniklerini kullanarak gazete, kitap, dergi, broşür, ambalaj gibi her türlü basılı materyalini üretmek ve çoğaltmak görevini üstlenmiş kuruluşlardır. Matbaalar hizmet götürdükleri sektörlerin talepleri doğrultusunda, başta kağıt-karton sanayiinin ürünleri olmak üzere, plastik, teneke, kumaş gibi ürünler üzerine baskı yaparlar.


Matbaacı:

1- Matbaa ve baskı işlerinin hazırlanma ve basılmaları ile uğraşan ve bu işi kendine meslek edinen kimse. Bu çerçevede matbaacılık ana mesleği altında çok sayıda meslek mensubu görev yapmaktadır. Bunların başlıcaları; dizgici, grafiker, filmci, montajcı, kalıpçı, baskıcı, mücellit (ciltçi), matbaa müşteri temsilcisi, matbaa yöneticisidir.

2- Basımevi sahibi.

Matbaacılık: 1.Basılması istenen bir materyale ilişkin yazılı ve görsel materyallerin belirli sanatsal özellikler gözetilerek bir araya getirilip düzenlenmesi, baskıya hazırlanması ve çoğaltılması işlemlerinin tümüne matbaacılık denir. 2.Basımevi işletme işi. Matbua: Basılmış olan, basılı. Matbu evrak: Daha çok resmi nitelik taşıyan işlerde kullanılmak üzere basılmış evraklara denir.

Ajans: Basım sanayiinde ajans kavramı, daha çok basılacak materyallerin baskı öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, fiziki üretimden çok düşünce üreten ve satan kuruluşları ifade eder. Ajanslar, resmi ve özel kuruluşların hizmet ya da mallarını tanıtmaya, sevdirmeye, sattırmaya yönelik reklam/tanıtım kampanyalarını organize eder ve yürütürler. Bu işleri yaparken de kampanya sırasında kullanılacak basılı materyallerin (afiş, broşür, bilboard, reklam panoları, kitap, el ilanı, kurum kimliği çalışmaları vb.) tasarım ve baskıya hazırlık işlerini bizzat yürütürler. Reklam ajanslarının kapasiteleri ölçüsünde eleman sayıları ve çalıştırdıkları elemanların nitelikleri değişebilir. Büyük ölçekli reklam ajanslarında görev alan uzman meslek mensupları genel olarak şunlardır: Sanat yönetmeni, grafik tasarımcılar, fotoğrafçı, dizgici, metin yazarı, müşteri temsilcisi

Yayınevi: Belirli uzmanlık alanları için kitapların üretim, dağıtım ve pazarlamasını takip eden kuruluşlara yayınevi denir. Yayınevleri de ajanslar gibi matbaaların en önemli müşterileridir. Yayınevlerinin büyük bir kısmı, bastıracakları kitapların dizgi ve tasarımını kendi bünyelerinde yaptıktan sonra film, montaj, kalıp, baskı ve cilt işlemleri için bir matbaa ile çalışırlar.

Servis Büro: 1980’li yıllardan itibaren bilgisayarların basım sektöründe etkin kullanılmaya başlanmasının ardından, bilgisayar destekli film çıkış hizmetleri vermek üzere kurulmuş profesyonel kuruluşlara servis büro denmiştir. Servis bürolar, film çıkış makinalarına büyük yatırımlar yapmak istemeyen ajans ve matbaalar arasında köprü görevi gören kuruluşlar olup, günümüzde yavaş yavaş doğrudan kalıba pozlandırma sistemlerini de bünyelerine almaya başlamışlardır.

Selefoncu, lakçı: Baskısı tamamlanan broşür, dosya, kitap kapağı, karton ambalaj gibi bazı işlerin yüzeyine hem estetik kaygılarla, hem de daha dayanıklı olması, sudan, yağdan, güneş ışınlarından etkilenmemesi için ciltleme öncesi selefon veya lak uygulayan işletmelere denir.

Mücellithane (Ciltevi): Baskısı tamamlanan işlerin kesim, kırım, harman, dikiş, kapak takma vb. İşlemlerinin yapıldığı işletmelere denir. Pek çok matbaanın kendi bünyesinde mücellithanesi bulunmakla birlikte, özel kapak takma, varak yaldız vb. işlemler konusunda hizmet veren cilteveleri bulunmaktadır.


DİZGİ TERİMLERİ
Daima

Aksan: Özellikle yabancı dillerden dilimize geçmiş bazı sözcüklerin söylenişinde yol gösterici olarak görev yapan ve bazı harflerin üzerinde bulunan işaretlerdir.

Altbaşlık: Büyük yazıları yutulabilir parçalara bölmek için kullanılan, sundukları yazının reklamını yapan, göz gezdiren insanları okumaya sevkeden ve ana başlığın altında bulunan başlıklardır.

Ara başlık: Bir haberin ya da yazının belirli bölümlerine dikkat çekmek için metin aralarında kullanılan yazı dizgisinden çok az büyüklükteki punto ile dizilmiş ve genellikle daha kalın (bold) olan başlıklardır.

Asıl başlık: Bir gazete ya da yayın tarafından kurumsal tanımlama olarak kullanılan tasarım ya da logo.Örneğin, Hürriyet Gazetesi’nin logosu.

Basan malzeme: Sıcak dizgide harf, işaret, çizgi, süs gibi baskı işlemi sonucu sayfada görülecek malzemeler

Basmayan malzemeler: Sıcak dizgide espas (araboşu), kadrat, anterlin, garnitür, klişe altlığı gibi baskı kalabında yer alıp mürekkeple temas etmeyen malzemelerdir. Espaslar, kelimelerin arasında; kadratlar, yarım kalan (dul) satırların tamamlanmasında veya kelime/satır ortalamada; garnitürler, sayfadaki büyük boşlukları oluşturmada; klişe altlıkları, klişeleri yazı yüksekliğine getirmede kullanılır.

Başlık: Metnin başına büyük punto harflerle konunun adını belirtmek amacıyla konulan yazı.

Baştan blok yazı: Satırları sağdan başlayıp son kısmı serbest biten dizgi türü. Soldan blok da denilebilir.

Başvuru İşaretleri: Okuyucuyu metinden dipnota ya da diğer başvurulara yönlendirmek için kullanılan işaretler

Blok paragraf: Paragraf başındaki satırı içeri almadan, satırbaşı boşluğu olmadan yapılan dizgi.

Bloklama: Yazının düşey olarak, sağdan ve soldan düzgün şekilde dizilmesi. Tam blok ve yarım blok olabilir. Tam bloklamada dul satırlardaki harf araları gereğinden fazla açılarak istenmedik bir görünüm sergileyebilirler.

Bold: Normal yazı karakterinden daha kalın gövdeye sahip olan daha siyah yazı karakteri veya stili

Bold-italic: Eğik karakterleri ve kalın çizgileriyle zor okunmasına rağmen (burada olduğu gibi) pek çok dizgici tarafından tarafından kullanılan yazı stili. Bu stil daha çok alt başlıklarda tercih edinmelidir.

Çift: Tipo baskıda metal harfleri dizerken kolaylık olsun diye kullanıdığımız cımbıza benzer ince uçlu alet.

Decoratif yazı: Dekoratif yazı tipleri özel imajlar için tasarlanmışlardır. Genelde metinlerde değil başlıklarda ve sanat çalışmalarında tercih edilen yazı tipidir.

Dizgi operatörü: Dizgi makinelerinde dizgi işini yapan kişi. Günümüzde yayınevleri dışında dizgi operatörlüğü mesleği yerini hem dizgi tasarım yapabilen yardımcı grafikerlere bırakmaktadır.

Dizgi: Basım yoluyla çoğaltılması düşünülen yazılı bir metnin belirli standartlar gözetilerek matbaa harfleriyle yeniden yazılması işlemi

Dizgici: Kurşun harfleri, harf kasalarından tek tek alarak kumpas üzerine dizen elle dizen kişiye mürettip; linotype, entertype, monotype gibi kurşun dizgi makinalarında klavye yardımıyla dizen kişiye dizgi operatörü denir. Günümüzde, masaüstü yayıncılık sistemi içeresinde bilgisayarda dizgi yap;an elemanlar da bilgisayar dizgi operatörü olarak anılmaktadır.

Dul: Bir paragraf sonunda yarım kalmış satır.

Düzeltmen: Genel tashih kurallarını bilen, metnin yazıldığı dile hakim olan, bu çerçevede dizgilmiş bir metindeki dizgi ve yazım hatalarını düzeltmekle yükümlü kişi.

Eğik Yazı: Normal yazının bilgisayar tarafından hafif eğilmiş türüdür. İtalic olana göre daha iyi okunur.

Elle dizgi: Daha önceden dökümü yapılmış ve hurufat kasalarında yerlerini almış kurşun harflerin mürettipler tarafından teker teker el ile alınarak biraraya getirilmesi yoluyla yapılan dizgi işlemi

Entertype: Kurşuna dayalı dizgi sisteminde som (tek) satırlar dizen mekanik dizgi makinası.

Font: Belli bir adı ve sabit görünümü bulunan harf, sayı, noktalama işaretleri ve diğer yazı simgelerinin kümesi.

Foto Dizgi: Bilgisayarların matbaacılık sektöründe kullanılmaya başlanmasından önceki yıllarda kullanılan ve compugrafic adıyla da anılan fotografik temelli dizgi makinalarında yapılan dizgi sistemi. Bu sistemde dizgi makinalarının ekranlarında sınırlı sayıda satır görülebilir; dizilen satırlar bir kayıt biriminde saklanarak dizgi bitiminde pikaj yapılmak üzere rulolar şeklindeki ışığa duyarlı kağıtlara ışınsal aktarım yoluyla pozlanırdı. Bu kağıtlar tıptı fotoğraf baskısı gibi belli kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra yazılar görünür hale gelirdi. Bu kağıtlardan pikaj yapılır ve pikajlı sayfaların filmi çekilerek baskıya hazırlık süreci devam ederdi.

Gale: Kenarlarından ikisi üzerinde bir gönye bulunan ve üzerine elle veya mekanik olarak tipografi dizgi satırları yerleştirilen madeni levha.

Harf Kasası: Belirli bir düzeni olan, içinde metal harfleri(hurufat) barındıran, çok çekmeceli bir kasa.

Harf: Tipografik düzenlemenin en temel öğesidir ve alfabenin her bir simgesini belirtir.

Hat Sanatı: El ile güzel yazı yazma sanatı

Hattat: El ile yazı yazmayı sanat olarak uygulayan kişi.

Hurufat: Metal harfler. Kurşun, antimuan ve kalaydan kimi zaman da, bakır alaşımından dizgi dökümü için kullanılan metal.

İnisyal Harf: Paragraf başındaki büyük ve çoğunlukla süslü baş harf.

İtalik: Hümanistik küçük harften türemiş ve matbaacılıkta 1500’e doğru Aldo Manizio’nun girişimiyle benimsenmiş, okuyana göre sağ üst köşeye doğru hafif eğik olan basım harfidir. El yazısına benzetilmek için tekrar tasarlanıp eğilmiştir. İnceliği ve açısı yüzünden okunaklığı azdır.

Kaligrafi: Güzel, şık el yazısı

Karakter: Veri ve bilgileri işleme ya da iletme amacıyla göstermede, uzlaşmalı olarak kullanılan rakam, harf, noktalama işaretleri ya da herhangi bir başka simge.

Klişe: 1. Tipo baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma olarak bir kompozisyon yada resim kopya edilmiş madeni levha. 2. Çukur baskıda, fotoğraf negatifi ve pozitifi.

Komut ya da İşlev Karakteri: Verileri kaydetme, işleme, iletme ya da yorumlama gibi işlemlerin yürütülmesi, başlatmaya, değiştirmeye ya da durdurmaya yarayan ve bir veriyi gösterme karakterinden ayrılması gereken karakter.

Kumpas: Metal dizgi düzenlemesinde elle dizilecek harflerin birleştirilmesi için kullanılan metal bir alet.

Linotype: Tekli bir kurşun çubuk olarak bir tam-bütün dizgi satırını dizen satır döküm makinası için yaygın olarak kullanılan ticari marka adı.

Ludlow: Başlıkların ilanların dizgisinde kullanılan makine.(Karakter matrisleri, satırın tek blok olarak döküldüğü özel bir kumpasta elle birleştirilir.)

Majiskül: Büyük harf veya büyük harflerle yazılmış yazı, kapital veya uppercase adıyla da bilinir.

Matris: Sıcak dizgide döküm için kullanılan dişi harfler

Mekanik dizgi: Basılacak matbaa harflerinin mekanik (Linotype, monotype gibi yöntemlerle) olarak dizilmesi.

Miniskül: Küçük harf veya küçük harflerle yazılmış yazı.

Monotype: Tek tek harflerden boyları ayarlanmış satırlar dizen mekanik dizgi makinesi.

Otomatik Satır Aralığı: Yazı tipine, yazı büyüklüğüne ve stiline dikkat etmeden kelime işlem programlarının satır arası boşluklarını otomatik olarak ayarlaması.

Pi Fontları: Daktiloda olmayan simgesel karakterlerler. Klavyedeki Alt, Option ile elde ettiğimiz sembollerde yüklü bulunan simgeler veya özel olarak üretilmiş simge fontlarına verilen isim.

Pika: Pika tasarımcısı ölçüm birimi. 12 punto = 1 pika, 6 pika = 1 inch

Prova tezgahı: Fotogravürcülerin deneme provalarını çıkarmasına ya da tipo işçisinin ilk prova baskılarını ya da sütun tashihleri yapmasına olanak veren baskı makinesi.

Punto: Harf büyüklüklerinin tanımlandığı temel ölçü birimidir.

Regular: Yazı ailesi mensuplarından biri. Daha çok ana metin dizgisinde kullanılan, okunurluk açısından en uygun yazı şekli.

Sans serif yazı: Genellikle eşit ağırlıklı çizgilerden oluşan, açıklığı en iyi olan ve tırnak adını verdiğimiz bitiş vurguları olmayan yazı tipleridir. Arial, Helvetica, Univers sans serif yazı tipi örnekleridir.

Sayfa başı derinliği: Sayfanın üstünde, üst marja eklenen fazladan boşluk. Bu boşluk genellikle bölüm başlığını belirginleştirmek için yeni bir bölümün ilk sayfasında bulunur. Sayfa başı derinliği tüm kitap boyunca aynı kalmalıdır.

Sayısal (digital) dizgi: Günümüzde bütün kişisel bilgisayarlarda gerçekleştirilebilen; çok sayıda yazılım ve font üreticisi firma tarafından desteklenerek her geçen gün daha da geliştirilen dizgi sistemi.

Script yazı: El yazısına benzeyen yazitiplerine verilen addır. Resmiyetten uzak samimi bir hava oluştururlar. Dizgide bazı harfler birleşirken bazıları birbirlerine dokunmazlar. Davetiye gibi az yazı gerektiren samimi yazışmalarda kullanılırlar.

Serif yazı: Tırnaklı yazı tipi olarak da anılan serif yazı tiplerinde her harfin bitiş noktalarında küçük yatay çiziler vardır. Bu çizgiler her harfin şeklini ayrı tutar ve harfler arası geçişi kolaylaştırır. Dikey çizgileri yatay çizgilerinden daha kalındır. İnce ya da kalın, eşit kalınlıkta, incelen şekilde veya yuvarlak olabilirler. Okunurluğu en iyi yazı tipleridir.

Sıcak dizgi: Tipo baskı sistemini destekleyen linotype, entertype dizgi makinelerinde kurşun harflerin dizilip, döküm makinelerinde dökülmesiyle gerçekleştirilen dizgi sistemi. Gutenberg teknolojisi de diyebiliriz. Kurşun harflerin ya tek tek ya da satır halinde dökülmesi esasına dayanır. Bu dizgi sistemi yüksek baskı sistemlerinden tipo baskı sistemini destekler.

Soğuk dizgi: Genel olarak kurşun döküm yoluyla elde edilne diğer harf dizgisi için kullanılır. Fotodizgi ya da sayısal (digital) dizgi ile karıştırılmamalıdır. 1990 öncesinde IMB vb. firmaların üretmiş olduğu top şeklindeki metal karakter kümelerinden oluşmuş kalıplarla çalışan daktilolar mevcuttu. Her bir top farklı bir karakter içerirdi. Topları değiştirerek değişik karakterlerde dizgi yapmak mümkündü. Sıcak dizginin yaygın olduğu o dönemde bu sistem soğuk dizgi olarak adlandırılmıştı.

Sondan blok: Satırların sağa dayalı olduğu dizgi türü.

Tashih: Dizgi yanlışnıı düzeltme işi. Tashih konusunda ortak bir dil oluşturulmuş olup, belli işlemler belli sembollerle gösterilir.

Tipografi:

1. Kabartma kalıplar (tek tek karakterler, gravürler, klişeler) üzerinde dizgi ve baskı yöntemi.

2. Grafik tasarımda yazılı unsurların (yazı karakteri, yazı büyüklüğü vb.) sanatsal bir bakış açısı ile düzenlenmesi işi. Günümüzde bilgisayarlı tipografinin gelişmesi ile beraber yazı aileleri zenginleşmiş yeni tipografik türler oluşturmak kolaylaşmıştır.

Tipometre: Dizgicilerin kullandığı taksimatlı cetvel. Üzerinde iki ayrı taksimat bulunan düz bir cetveldir.Bunların birisinde metre sisteminin ondalık bölümleri (santimetre, milimetre), ötekindeyse on iki eşit parçaya bölünen ve birimi tipo puntosu olan tipografi sistemi yer alır.)

Tire: 1.Çizginin eş anlamlısı 2.Hiçbir yumuşak tonu olmayan ve yanlızca iki uç yoğunluğu bulunan fotoğraf. 3. Tire klişesi yada filmi, yanlızca düz beyazları ve siyahları olan bir belgeden hareketle elde edilmiş baskı kalıbı parçası(Tramlamanın karşıtı olarak)

Trutype: Apple ve Microsoft tarafından sunulan yazı tipi düzeni. Trutype yazı tipleri çoğu zaman lazer yazıcılarda çok daha hızlı çıktı alınmasını sağlar.

X-yüksekliği: Latin Alfabesi’ndeki küçük x harfinden adını alan X-yüksekliği kavramı a, e, o, u , ı gibi küçük ünlülerinyüksekliği anlamına gelir ve önemli tasarım özelliğidir. Aynı puntodaki az x yüksekliğine sahip yazı karakteri, çok x yüksekliğine sahip yazı karakterinden daha az yer kaplar. (12 punto Times ile 12 punto Arial’i karşılaştırdığımızda arial daha çok yer kaplar.

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ (Arial-Regular 12 punto)

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ (Times-Regular 12 punto)

Yazı Ailesi: Bir tipografik karakterin değişik et kalınlıklarında ve daraltılmış, genişletilmiş, eğimli, çizgili gibi çeşitlemelerinden oluşan gruba denir. Helvetica, Arial, Garamond, Times aileleri gibi…

Yazı kalınlığı: Yoğunlaştırılmış yazı karakterleri çok yer harcamadan başlıkların etkisin artırmaya yarar. Yoğunlaştırılmış; sıkıştırılmış veya bozulmuş demek değildir. Bunlar daha çok etki için tasarlanmışlardır. Her karakterin içindeki boşluğun artması için x- küçüklüğü yükseklikleri artırılmıştır. Buda yazıya açıklık sağlar. Harf, satır ve paragraf arası boşlukları hem okunurluğu hemde açıklığı etkiler. Hem metinde, hemde başlıklarda harf arası boşluklarını ayarlayarak büyük farklılıklar oluşturulabilinir. Harf satır ve paragraf arası boşluklarını hesaplarken iki kavramı unutmamak gerekir. İzleme ve ayarlama (İzleme; Bütün dökümandaki harf arası boşlukların aynı olması demektir. Ayarlama ise; Sola bloklu yazının, blokundan daha az resmi görünüm verdiği kabul edilir.

Yazı Karakteri Takımı (Font): Bir harf biçiminin bütün alfabesidir. Diğer bir deyişle aynı dizide aynı ölçüde ve aynı hizada sayıları, noktalama işaretlerinide içeren bütün parçalarıyla özel harflerin uygun toplanmasıdır.

Yazı Stili: Bir yazı tipinde farklı yerlere vurgu yapmak için kullanılan değişiklerdir. Normal, kalın, italic, kalın-italic, altı çizgili, gölgeli vb. yazılardır.

Yazıtipi Ayarlaması: Varolan yazıtiplerini düzenleyerek yenilerini yaratmanızı sağlayan etki. Bu etkiye sahip yazılımlarda harflere ince bitiş çizgileri ekleyebilir, harfleri bastırabilir, gerebilir ve her iki tarafına da boşluk ekleyebilirsiniz. Yazıtipini temelden değiştirmek istiyorsanız x-yüksekliği ile oynayabilir ve logo olarak kullanılabilecek değişik semboller bulabilirsiniz.

Yazıtipi: Temel olarak aynı özelliklere sahip karakter setleri. Artık kelime işlem programlarıyla büyüklükler ayarlanabildiğinden yazıtipi terimi, aynı çizgi oranlarına sahip karakter setleri için kullanılmaktadır. Çoğu yazı tipi normal ve kalından daha çok alternatif sunarlar. Mesela sans serif yazıların büyük bir kısmı hafif ve ağır yazı seçeneklerini içerirler. Bunlar genel metin yazısından kullanılmaya elverişli olmamakla birlikte; başlıkları renklendirir. Hareket katarlar. Light, Regular, Bold, Black, UltraBlack gibi seçenekler mevcuttur.


GRAFİK TASARIM TERİMLERİ
Daima

Grafik: Harfleri, sözcükleri, tümceleri, fotoğrafları, biçimleri, renkleri kağıt üzerinde bir zevk ve oranla yerleştirme ve bu yerleştimede yenilik ve çekicilik oluşturma sanatına grafik denir. Eski Yunancadaki “Grapnein” (yazmak) kelimesinden dilimize geçmiştir.

Tasarım: Planlamaya dayalı belirli bir amaç gözeten yaratıcı bir eylemdir.

Grafik Tasarım: Okunan izlenen görüntülerin tasarımı şeklinde tanımlanır. Grafik tasarımda görsel unsurlar kenar çizgileri ile aynı yönde yerleştirildiklerinde düzenli ve durağan, karşıt yönde yerleştirildiklerinde dinamik ve enerjik bir yapı oluştururlar.

İletişim: Gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen bir duygu, düşünce, davranış ve bilgi alış verişidir.

Grafik İletişim: Görüntülerden oluşan bilgilerin değiş-tokuşu olarak tanımlanır. Yazılar, resimler ve fotoğraflar başlıca grafik iletişim araçlarıdır. Bir mesajın açık, ekonomik ve estetik yollarla üretilmesi, grafik iletişimin başlıca amacıdır. Grafik iletişimin ekonomik olması demek, mümkün olan en az sayıda görsel imgenin, mümkün olan en yüksek sayıda bilgiyi aktarabilmesi demektir. Örnek: Erkek/kadın tuvaletlerini ya da giriş çıkışı grafik imgelerden anlarız.

Grafik Tasarımın Öğeleri: Çizgi , ton, renk, doku, biçim, ölçü, yön olarak ifade edilebilir. / Çizgiler karakterlerine göre ve konumlarına bağlaı olarak bazı mesajlarda iletirler. Örneğin; yatay çizgi durgunluk, dikey çizgi saygınlık, diyagonal çizgi canlılık, kıvrımlı çizgi zerafet ifadesi verir./ Tonlar genellikle görsel imgenin yarımton reprodüksiyon tekniği ile tramlanması yoluyla elde edilir. Ton ve çizgi tasarımda kontrastlığı oluşturan elemanlardır. / Renk, bir tasarımı meydana getiren yapı taşlarından biridir. Renkler, izleyen üzerinde değişik etkiler uyandırırlar. Bunların bir bölümü kişisel, bir bölümü ise genllenebilir duygulardır. Örneğin; sıcak renklerin uyarıcı, soğuk renklerin ise gevşetici, dinlendirici olması renklerin genellenebilir etkileri olarak değerlendirilebilir. / Doku, bir yüzey üzerinde tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen olarak adlandırılabilir. Örneğin zeminde kullanılan bir ahşap, mermer vb.dokusu. / Bir grafik tasarım ürünü, farklı ölçülerdeki görsel unsurların bir araya gelmesiyle oluşur. / Bir tasarım yüzeyi üzerinde bulunan çizgisel, tipografik ve görsel unsurların yönü önemlidir. Örneğin: Bir gazete haberinde yer alan insan fotoğrafi ilgili habere doğru bakmalıdır.

Mesaj: Bir kimseye verilen, gönderilen iletilen bilgi, haber.

Hedef Kitle: Ilgi alanları ve özellikleri ayrıntılı bir biçimde tanımlanmış bir kitledir. Bir kişi ya da kurumun davranışlarından, kararlarından, uygulamalarından dolaylı ya da dolaysız olarak etkilenen grup olarak ifade edilebilir.

Sanat Yönetmeni: Reklam ajanslarında metin yazarı, fotoğrafçı, uygulamacı grafiker, müşteri temsilcisi vb. elemanlarla çalışan, etkili reklam üretimi ve tasarımından sorumlu kimse.

Grafiker: Görsel sanatlar alanındaki ressam, heykeltraş gibi meslek mensuplarından biri olan grafikerler, basılması istenen materyali estetik kurallar çerçevesinde baskı için düzenleyen; yazıları ve görsel unsurları işin niteliğine uygun bir grafik dili kullanarak çekici hale getiren ve bu yolla etkili iletişim ortamı yaratan sanatçılardır. Günümüzde grafikerlerin sanat bilgisi ve el becerisi yanında, psikoloji ve iletişim bilimleri ile de yakından ilgilenmesi gerekmektedir.

Gün geçtikçe matbaalarda, reklam bürolarında, yayınevlerinde grafikerler daha önem kazanmışlardır. Grafikerlik önemli bir sanat dalı haline gelmiştir. Dünyada ve ülkemizde; güzel sanatlar bölümlerinde grafik anasanat dalları açılmıştır. Günümüzde kartvizitten günlük bir gazete sayfasına kadar, baskıya girecek her ürün bir grafikerin oluşturacağı taslaktan geçmelidir.

Eskiz (Taslak): Çeşitli unsurların sayfa üzerinde nasıl yerleştirileceğini gösteren karakalem ya da kör yazı ve resimlerle oluşturulmuş taslak çalışmaları. Taslaklar, fikir taslakları ve geliştirilmiş taslaklar olarak iki aşamada ele alınabilirler. Fikir taslakları, basılacak ürünle ilgili olarak otobüste, evde, parkta ya da herhangi bir yerde üretilmiş kabataslaklara verilen addır. Geliştirilmiş taslaklar ise, fikir taslakları içinden seçilen birkaç örneğin, işin gerçek ebatlarında bilgisayar ortamında gerçek baskı materyalleri ile ya da uygun bir baskı altı malzemesi üzerine ışıklı masalarda kör yazı ve resimlerle oluşturulmuş taslaklardır. Bu taslaklarda kullanılacak yazı karakteri ve puntosu, varsa fotoğrafın yeri ve büyüklüğü, zemin rengi vb. unsurlar basılacakmış gibi düzenlenir ve müşteriye sunulur.

Mizanpaj: (Düzenleme) Grafik öğelerininbelirli bir çerçeve içinde dengeli olarak yerleştirilmesi. Bir çeşit taslak. Sayfa düzenlemesi, sayfa planı. (La mise en page)

Pikaj: Grafik için hazırlanmış; resim, yazı, amblem ve fotoğrafların, milimetrik kağıt ya da resim kağıdı üzerine, gönyeli bir şekilde kesilerek yapıştırılması. Bu işlem bilgisayarların basım dünyasına girmesinden önce yapılırdı. 1990’lı yıllara kadar pek çok matbaa ve yayınevi pikajörleri çalıştırırdı. Günümüzde pikaj işlemi yapılmamaktadır.

İllüstrasyon: Başlık, slogan ya da metin gibi sözel unsurlardan çok görsel unsurların ağırlıkta olduğu; görsel anlatım öğelerinin etkin kullanıldığı grafik tasarım unsurlarının bütünü.

Slogan: Genellikle hafızada kalıcılık için ise ideali 2-3 kelimeden oluşmasıdır.

Amblem: tek satırdan oluşan, bir ürün, hizmet ya da fikri tanıtmak amacıyla yazılmış çarpıcı metinlerdir. Sloganlarda sözcük sayısı 5-6’yı geçmemelidir. Özellikle afiş tasarımında, vurgulama ve Ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran sözcük özelliği göstermeyen soyut ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle oluşturulan simgelerdir.

Logo: İki ya da daha fazla tipografik karakterin sözcük halinde okunacak biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve bir ürün, kuruluş ya da hizmeti tanıtan marka ya da amblem özelliği taşıyan simgeler.

Simgesel İşaret: Ürün, hizmet, düşünce ya da nesneyi simgeleyen işaretler. Trafik işaretleri, ulaşım, hastane, sigara içilmez levhaları, bayrak ve flamalar simgesel işaretlere örnektir.

Ticari Marka: Bir ürünün benzer ürünlerden ayrılmasını sağlamak amacıyla üreticiler tarafından kullanılan tanımlayıcı simgelerdir.

Format: Biçimin, ölçümün ya da bir yayının görünüşü için kullanılan genel bir terim.

Perspektif: Cisimleri, bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme tekniği.

Orijinal: Baskı yoluyla çoğaltılmak üzere scannerda taranarak film çıkışa hazırlanan ya da reprodüksiyon atölyesinde filmi çekilen tire veya yarıton resim.

Degrade: Siyahtan beyaza giden tram; koyu renkten açık renge ya da bir renkten başka bir renge geçiş işlemi. Daha çok değişik zemin denemelerinde tercih edilir.

Kurum Kimliği: Bir kurumun ya da şirketin kartvizit, yazışma, iş gazetesi gibi kağıt baskı dökümanlarında sürekli aynı stili kullanmasıyla oluşan ve diğer şirketlerden ayrılmasını sağlayan imaj. Tutarlı olmak için bütün dökümanlarda aynı yazı tipi, stili, harf ve satır arası boşlukları aynı tür boşluklar kullanılır. Bu parçalar bütün yayınlarda aynı yerlerde olur.

Kurum Kimliği Dosyası: Bir kurumun imajını güçlendirmek için hazırlanan ve sürekli kullanılacak basılı evraklara (logo, amblem, fatura, irsaliye, makbuz, zarf, antetli kağıt, kartvizit gibi) ilişkin örneklerin bulunduğu dosya.

Broşür: Tanıtım amacı taşıyan renkli veya tek renk olarak hazırlanan kitapçık ya da tek, iki, üç ya da akordeon kırımlı föy

Afiş: Kağıdın yalnız bir yüzüne siyah/beyaz veya renkli olarak basılıp duvarlara asılan bir çeşit duyuru. Afişler hedef kitle ile buluştukları çevreye bağlı olarak iç ve dış mekan afişleri olarak ikiye ayrılır. Dış mekan afişleri, büyük boyutları ile duvar yüzeylerinde ilan panolarında hedef kitleyle karşılaşırlar. İzlenme süreleri kısadır. İç mekan afişleri, salonlara, lobilere ve koridorlara asılır. Bu nedenle de uzun süre izlenme şansına sahiptirler. İzlenme süresini dikkate almak gerek.

Bilboard: 70×100 boyutunda en az 4, en çok 10 parçadan oluşan ve daha çok açık havada hedef kitle ile buluşan büyük boy afiş.

El İlanı: Bir ürün ya da hizmeti duyurmak, tanıtmak amacıyla çok sayıda bastırılıp dağıtılan genellikle 1/2 ya da 1/4 A4 boyutundaki basılı materyal.

Ambalaj: Bir ürünü dış etkilerden korumak, tanıtmak, ürünle ilgili imaj yaratmak ve kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla kağıt, karton, cam, plastik, teneke, kumaş, ahşap, strafor vb. malzemelerden yapılan ürün tamamlayıcısı.

Prospektüs: Bir ilacın kullanımına ilişkin bilgileri içeren ve ilacın karton ambalajı içinde sunulan basılı materyal.

Recto: Bir açık kitabın süreli yayın ya da benzerlerinin sağ taraf sayfası. Sayfa 1, sürekli olarak recto üzerindedir ve rectolar sürekli tek sayfa sayısını taşır.

Verso: Bir kitabın sol taraftaki sayfası.

Diapozitif: Saydam, slayt. Görüntünün film üzerinde net olarak göründüğü bir fotoğraf türü olup, matbaacılıkta görüntü kalitesi açısından tercih edilen orijinaldir.

Opak: Işık geçirmeyen ve saydam olmayan, ışığı yansıtan. Fotoğrafçılıkta karta basılmış fotoğraflar opak olarak adlandırılır.

Animasyon: Hareketsiz resimleri canlandırma, çizgi fim tekniği.

Cilt payı: Basılı alanla, sayfanın ciltlenecek kenarı arasındaki iç marj.

Donuk sayfa: Sayfa düzeninde tek düze görünen, hareketsiz sayfa. Örneğin; roman, hikaye sayfaları.

Doyma: Bir renk şiddetinin ölçüsü. Örneğin pembe kırmızıdan, gökyüzü mavisi lacivertten daha az doymuştur.

İsim Plakası: Yayının başlığının konulduğu grafiksel özelliklerle desteklenen bölge (isim plakası genellikle bir arka plan, yatay çizgiler, bir alt başlık ve bir açıklama satırı içerir. Yönetici listesiyle (künye) karıştırılmamalıdır.)

Künye: Bir yayının adı, adresi, sahibi, yöneticisi, telefonu, e-mail v.b bilgileri içeren bölüm.

Piktogram: Nesnelerin stilize edilmiş siluetlerindendir. Kolay algılanır, çabuk öğrenilirler. Mektup, telefon işareti, sigara içilmez v.b işaretler.

Düz Anlam: Bir sözcük işaret ya da imgenin doğrudan anlamıdır. Örneğin sarı renk dolgulu bir daire, sarı renkli bir dairedir.

Yan Anlam: Anlamın ikinci aşamasıdır. Yan anlam ancak düz anlamın bulunduğu bir yerde değer kazanır, etkili olur ya da önerilir. Örneğin, sarı renk dolgulu bir daire görünümü bir güneş olarak algılanabilir.

Görsel Malzeme: Basılacak her türlü malzeme görsel malzeme olarak adlandırılır. Örnek olarak fotoğraf, slayt, resim ve yazı verilebilir.

Simetri: 1- Tasarımda iyi orantılanmış ve dengelenmiş parçaların oluşturduğu genel yapı 2- Hayali bir çizgi ya da düzlemde ayrılmış iki yönlü biçim benzerliği. Örnek insan vücudu, dergi ve kitap sayfaları.

Asimetri: Tasarımda, simetrinin tersine orantısızlığa dayalı parçalardan oluşan yapı. Modernist akımlar asimetriyi birbirine benzemeyen ya da eşdeğer olmayan görsel unsurlar arasında dinamik bir denge ya da düzen sağlayan bir kavram olarak ele alıp kullanmışlardır. Asimetrik denge, birbirine benzemeyen ya da eşdeğer olmayan görsel unsurlar arasında dinamik bir denge ya da düzen sağlayan bir kavram olarak ele alınmaktadır. Asimetride büyük yazı küçük yazıyı, büyük görsel öğe küçük görsel öğeyi ezer ancak sayfada yinede bütünlük hakimdir.

Sızma: Tasarımda basılı alanın bir kısmının örneğin fotoğrafın sayfanın dışına taşması

Silme: Baskı tasaramında görsel malzemenin sayfa kenarlarında hiç boşluk kalmayacak şekilde sayfanın tamamına yerleştirilmesi.

Siluet: Arka plandan soyutlanmış bir görüntü veya bir fotoğrafta bir anahtar öğeyi soyutlama amacıyla arka planın kaldırılması.

Görsel Hiyeraşi: Tasarım içinde vurgulanmak istenen mesaja göre görsel unsurların ölçümlenmesi anlamına gelir. Kimi tasarımlarda fotoğraf öne çıkarken, kimisinde de tipografik unsurlar, kimisinde renk, hatta bazılarında tasarım yüzeyindeki beyaz boşluköne çıkabilir.

Forma: Kağıt tabakaları genellikle 4,8.16 ya da 32 sayfadan oluşan birimlere bölünmektedir. Bu birimlere forma denir. Kitap, dergi gibi çok sayfalı basılı materyallerin planlanması forma üzerinden yapılır.

Reklam: Bir ürün ya da hizmetin basın ve yayın araçlarına para karşılığında tanıtılarak kamuoyuna iletilmesine yönelik faaliyetlerin tümü.

Reklam Ajansı: Bir ürün ya da hizmetin tanıtım faaliyetlerini yürütebilecek bilgi ve yeteneğe sahip uzmanların oluşturduğu topluluk.

Ajans: Bünyesinde ajans yöneticisi, müşteri temsilcisi, sanat yönetmeni, pazar araştırmacısı, metin yazarı, medya sorumlusu, trafik sorumlusu, üretim sorumlusu, tasarımcı, illüstratör, fotoğrafçı, dizgi operatörü, endüstri tasarımcısı, personel sorumlusu gibi elemanları barındıran; bir ürün ya da hizmeti tanıtmak, duyurmak, sattırmak için reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri yürüten işletme.

Vinyet: Dizgi ve sayfa düzenleme işlerinde zemin ve aralarda, köşelerde kullanılan ve sistematik parçalar halinde imal edilen süsler, figürler, çiçekler vb. Günümüzde vinyetler bilgisayar ortamında clipart dosyalarında hazır olarak bulunmaktadır.


MASA ÜSTÜ YAYINCILIK TERİMLERİ

MÜY Donanımı (Çevre Birimleri)

Daima

Bilgisayar : Verilerin üstünde işlem yaparak bunları okunabilir ve görüntülenebilir hale getiren teknolojik makineler.

Bilgisayardan Baskıya Sistemleri : Bu sistemde bilgisayarda hazırlanan bir iş, direk olarak kalıba pozlanır ve arkasından baskıyı gerçekleştiren bir sistemdir. Bunun kolaylığı montaj ve kalıphane probleminin kaldırmaktır.

CCD: (Charged Coupler Device – Yüklü Kuplaj Aygıtı) CCD, tarayıcılar ve dijital kameralar gibi cihazlarda ışığı ölçmek için kullanılan elektronik bir aygıttır.

Digital Fotoğraf Makinesi (giriş ünitesi) : Resimleri kendi bünyesinde direk sayısallaştırabilen ve bu görüntüleri bilgisayar ortamına aktarabilen fotoğraf makinesi çeşidi.Bu sistemde fotoğraf filmi ve film banyo işlemleri yoktur. Görüntüler doğrudan fotoğraf makinesinin hard diskine ya da hafıza kartına yazımlanır. Burlardaki görüntüler kişisel bilgisayarlarda yeniden düzenlenip baskıya hazırlanabilir.

Harici kayıt birimi (SCSI, cd-w – çıkış ve giriş ünitesi): Sabit disk gibi bilgileri hafızasında tutabilen fakat sabit olmayıp taşınabilen ve başka bir bilgisayara bağlanabilerek bilgi aktarmada yardımcı olan araçlardır. SCSI (skazi) taşınabilen bir harddisk formunda iken, CD-Writer, bilgileri compact diske (CD) yazarak, kopyalanmasını ve taşınabilerek diger bilgisayar ortamlarına aktarılmasını sağlar.

Klavye (girdi ünitesi): Bilgisiyarda, daktilo gibi yazı yazıp, resimler üzerinde ve veriler üzerinde değişiklik yapmanıza olanak tanıyan bir donanım parçası

Modem (çıkış ve giriş ünitesi) : Bilgisayarın Internet gibi iletişim ağlarına bağlanarak diğer kişisel bilgisayarlara veri göndermesini veya onlardan veri almasını sağlayan; bilgisayarın sayısal sinyallerini telefon sinyaline, telefon sinyallerini de sayısal sinyallere çeviren aygıt.

Monitör (çıktı ünitesi): Bilgisayardaki verileri görüntelemeye yarayan araç.

Mouse (fare – girdi ünitesi): Bilgisayar yazılımlarında seçme, kopyalama, kesme, çizme…vb. gibi işlemleri yapan, bigisayarın ünitesi. Kalem mouse; bir nevi tarayıcı gibi işlem yapan, daha önceden çizilmiş nesnenin üstünden geçerek çizime yardımcı olan yada elle serbest çizim yaparak görüntü oluşturmaya yarayan cihaz.

Printer (yazıcı – çıktı ünitesi) : Bilgisayar ortamında üretilen yazılı ve görsel materyallerin kağıt üzerine aktarılmasını sağlayan digital aygıt. Masaüstü yayıncılık donanımının en temel üyelerinden birisi. Renkli ve siyah beyaz, nokta esaslı, mürekkep püstürtmeli ve laser sistemiyle çalışan çeşitleri vardır.

Scanner (girdi ünitesi) : Yazı, saydam veya opak fotoğraf, resim, illüstrasyon gibi görüntüleri, 0 ve 1 kodları ile sayısallaştırarak bilgisayar ortamına aktaran parça.El tarayıcıları, masaüstü tarayıcılar, flatbed trayıcılar ve tamburlu tarayıcılar gibi çeşitleri vardır. Tamburlu tarayıcılar ve flatbed tarayıcılar, reprodüksiyon atölyelerinde daha detaylı ve kaliteli tarama yapan cihazlardır. Diğerleri ise amatör tarama işlemlerinde kullanılırlar.

Masaüstü Yayıncılık: Kitap, dergi, gazete, broşür gibi yayınları kişisel bilgisayarlarda özel yazılımlar kullanarak hazırlama yöntemi

MÜY Yazılımları

a) Nokta esaslı (bitmapped) : Yumuşak ve resimsel efektler için idealdirler. Bu programda oluşturulan görüntüler pixel noktacıklarından oluşur. Nokta esaslı tasarım programları şöyle sıralanabilir: Adobe Photoshop, Fractal Design Painter, Fractal Design Color Studio, Aldus SuperPaint.

b) Nesne esaslı (objectoriented) : Vektörel tabanlı programlar olarak da anılan bu yazılımlarda geometrik çizim, simge, logo ve diğer tipografik uygulamalar için gereken düzgün ve keskin kenarlı görüntüler üretilir. Bu programlar bütün imgeleri nokta yerine, çizgi ya da vektörler halinde depolar. Bu programlar arasında en yaygınları; Aldus Freehand, Typestyler, Fontographer…

c) Sayısal işlem : Sayısal hesaplamaları yapabildiğimiz, tablolar oluşturabildiğimiz yazılımlar. Bunlara Exell, Access…gibi örnekleri verebiliriz.

d) Kelime işlem : Genellikle tez, rapor, resimsiz kitaplar gibi metin ağırlıklı sayfa düzenleme çalışmalarında kullanılan yazılımlardır. Örnek olarak Word, Write, Notepad…

e) Sayfa mizanpaj: Dergi ve gazete gibi materyallerin sayfalarının tasarımında kullanılan programlardır. Bunlara örnek QuarkXpress, Pagemaker, Corelldraw , Indesign

f) Sistem Yazılımları: Masaüstü yayıncılık ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yazılım ve donanımın etkin çalışmasını sağlayan yazılımlar. MACOS, WINDOWS gibi

g) Donanım Yazılımları: Bunlar bilgisayarın donanımlarının sistemde çalışabilmesi için, sisteme tanıtılması ve kendi bünyesinde donanımın özelliklerini kullanabilmek için tasarlanmış yazılımları içerir. Örneğin yazıcınızı bilgisayarınıza bağlamanız yetmez, yazıcı bilgisini içeren bir programı da sisteminize yüklemeniz gerekir.

Genel MÜY Kavramları

Adobe Systems: Postscript dili, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe acrobat gibi geniş bir yazıtipi yelpazesi ile profesyonel grafik sanatçıları ve iletişimcileri için tasarlanan diğer araçların yazılmasından sorumlu şirketin adı.

Anti-aliasing: Pikselleri karıştırma yoluyla verilen yumuşatma etkisi

Baskı provası: Bir işin, basıldığı zaman nasıl görüneceğini kestirme yöntemi. Prova, son çoğaltmada kullanılacak olan gerçek kağıt, mürekkep setleri ve görüntüleri ile çalışan baskıdan alınan bir örnektir. Digital prova sistemleri gelişmiş MÜY donanımının bir unsuru olarak ele alınabilir.

Bellek renkleri: Doğada kolayca bulunan renkler; ten rengi tonları, mavi (gökyüzü) ve yeşil (bitkiler) gibi. Bu renklere referans renkler de denir.

Bezier eğrileri: Dört kontrol noktası kullanarak matematiksel olarak tanımlanan eğri. Photoshop’taki pen araç bezier eğrileri yaratır.

Birleşik: Birleşik bir görüntü, içindeki tüm renk elemanlarını aynı anda gösterir. Adobe Photoshop’ta çalışırken kanalları ayrı ayrı gösterebileceğiniz gibi, hepsini birden de gösterebilirsiniz.

CEPS: (Color Electronic Publishing System – Renkli Elektronik Yayın Sistemi) Genellikle, Scitex, Linotype/Hell, Crosfield ve diğerlerinin sunduğu özel görüntü düzeltme veya rötuşlama sistemlerini anlatmak için kullanılır.

Cromalin™: Bir renk provası yaratmak için bir yöntem. Bu yöntem, sonradan lakelenerek yüksek kaliteli renk provası yaratan CMYK katmanlı hafif renk farkları kullanır.

Clip Art: Tasarımcıların kesip çıkartmaları ve tasarımlarına yapıştırmaları için kağıda basılmış resimlemeler. Masa-üstü yayıncılıkta, clip art bir disketten kopyalanabilen ve diğerine yapıştırılabilen, kaydedilebilen elektronik resimlerdir.

Çözünürlük: Bir görüntünün piksellerle ölçülen eni ve boyudur. Buna bağlı olarak yüksek çözünürlüklü görüntü denildiğinde çözünürlüğü, çoğaltılacağı çizgili ekranın en az iki katı olan görüntü anlaşılır.. Örneğin 150 çizgilik bir ekrana basılan 300-dpi görüntü yüksek çözünürlüklüdür. Çözünürlüğü belirlemede kullanılan ölçütler dpi, lpi ve pikseldir.

DCS: (Desktop color seperation) Masaüstü renk ayrımı

Descreening: Operatörün, varolan yarımton noktalarını yok ettiği bir işlem.Basılı malzemeden bir nesne taradığınızda descreening oluşur.

Dinamik Aralık: Belli bir görüntüde bulunan en düşük ve en yüksek yoğunlukları arasındaki fark. Bu terim aynı zamanda bir tarayıcının veya dijital kameranın duyarlılığını anlatmak için de kullanılır.

Dpi: Bir inç’teki tarama sayısıdır. Bir inç’teki tarama sayısı arttıkça görüntü daha detaylı taranır ve kaliteside artar.

Filtre: Daha büyük bir uygulamanın içinde bulunan, görüntüleri değiştirmek için kullanılabilen küçük bir uygulama. Photoshop’ta, bir görüntünün görünüşünü keskinleştirmek, bozmak veya başka bir şekilde değiştirmek için birçok değişik filtre kullanabilirsiniz.

Fraktal: Matematikçilerin bilgisayarlarda, matematiksel formüllere dayanarak yarattığı desenlere verilen ad.

Frekans: Bir yarımtonda inch başına düşen nokta sayısı. Frekans ne kadar yüksek olursa, yarımton noktası o kadar iyi (küçük) olur.

GATF: Pittsburgh’da bulunan The Graphic Arts Technical Foundation (Grafik Sanatları Teknik Kurumu). GATF, kar amacı gütmeyen, grafik endüstrisi için test imkanları ve standartlar sunan bir organizasyondur.

GCR: (Gray Component Replacement – Gri Bileşen Değişimi) Turkuaz, mor ve sarı tarafından oluşturulan gri tonlarının aynı miktar siyahla değiştirildiği bir işlem.

Genel Renk Düzeltmesi: Seçilmiş bir bölge yerine tüm görüntüyü etkileyen bir renk ayarı.

Gölgeler: Bir görüntünün, ayrıntı taşıyan karanlık bölgeleri.

Grayscale: Gri rengi oluşturan turkuaz, mor ve sarı miktarları.

İkili Ton (Duoton) : Farklı mürekkep renklerinden iki yarımtonu, herbiri belli bir ekran açısıyla olmak üzere üstüste koyarak yaratılan bir görüntü.

Jaggies: Genellikle yüksek kontrastlı eserlerde, yazıda veya illüstrasyonlarda bulunan sivri kenarlar.

Kopya Çıkartmak: Tek veya birçok pikselin çoğaltılması. Adobe Photoshop’ta kopya çıkartma işlemlerini Rubber Stamp aracı yapar.

Lpi: (Lines Per Incah) İnç başına düşen satır sayısına masaüstü yayıncılıkta verilen isim. Bir lazer yazıcıdan basılacak olan fotoğraflar 75 lpi’ya kadar çıkabilmektedir. Gerçekten kaliteli ise Lpi değeri 500’e kadar çıkabilmektedir.

Madde imi sembolu: Listelerde asterisk yerine kullanılan sembol.

Piksel(Nokta): Tek bir resim elemanı. Ekranda ya da sürekli tonlu bir görüntüde birtek nokta, bilgisayar monitörünün görüntüleyebileceği en küçük nokta.

Densitometre: Bir sayfa üzerindeki mürekkebin yoğunluğunu veya bir görüntünün belirli bir bölgesinin yoğunluk değerlerini ölçmek için tasarlanmış bir alet.

High-key görüntü: Çok işleme maruz kalmış, soluk bir görüntü veya tarama işlemi sırasında detayları kaybolmuş bir görüntü.

HSL: (Hue, Saturation and lightness – Renk, doyma ve aydınlık) Doyma rengin derecesini ve tonunu; aydınlık ise o renkte ne kadar beyaz olduğunu gösterir.

İthal Etmek: Bir MÜY yazılımında üretilen bir görüntüyü, farklı bir uygulamada okumak. Mesela Freehand programında üretilen bir görüntüyü uygun formatta kaydedip Photoshop programında okutabilmek.

Katman: Nesnelerin, görüntünün bütününü etkilemeden, ayrı düzlemler üzerine yerleştirilip düzeltilebilmesine imkan veren bir yöntem.

Kesmek: Bir görüntünün ya da yazının seçilmiş bir kısmının çıkartıp panoya kopyalamak.

Kontrast: Bir görüntünün en parlak ve en karanlık alanları arasındaki ilişki.

Lüminans: Bir tonun, rengine veya doymasına bakmaksızın, parlaklık veya aydınlığının bir ölçüsü.

Madde imleri: Listelerdeki maddeleri sunmak amacıyla kullanılan tasarımsal semboller.

Maske: Bir nesnenin bir kısmını korumak veya yerinden çıkarmak için yaratılan başka bir nesne. Maskeyi bir şablon gibi de düşünebilirsiniz.

Nokta kazancı: Bir yarımton noktasının, görüntünün üzerine basıldığı kağıdın mürekkep soğutması nedeniyle genişlemesi. Gazete baskısının nokta kazancı çarpanı büyüktür, buna karşın yaldızlı kağıtların nokta kazancı çarpanları küçüktür.

Nokta Şekli: Bir yarım ton noktasının şekli (yuvarlak, kare, baklava vb.) Adobe Photoshop, herbiri basılmış görüntünün üzerinde farklı etkilere sahip olan birçok nokta şekli obsiyonu sunmaktadır.

Nokta: Tek bir yarımton elemanı.

Opak: Tüm ışığı tutan bir ton (yüzde 100 siyah). Saydam olmayan, ışığı geçirmeyen.

Ön İzleme: Bir dökümanın yazıcıdan nasıl çıkacağını ya da ayarlanmış kağıt tipinde nasıl gözükeceğini gösteren yazılım fonksiyonu.

Parlaklık: Baskı terimi olarak parlaklık, kağıdın yansıtma özelliğini anlatır. Adobe Photoshop’ta ise her bir pikseldeki ışık miktarının bir ölçüsüdür.

Pano: Belleğin sıralı geçici depolama için kullanılan alanı. Panoya herbilgi kopyalanışında bir önceki kopyalanan silinir.

Pikselleştirme: Pikselleri ayrı ayrı görünür kılmak amacıyla, görüntünün çözünürlüğünü azaltarak sağlanan özel efekt.

Renk Ayrımı: Bir görüntüyü, baskıda çoğaltmak üzere dört işlem mürekkep renklerine çevirme işlemi.

Rötuşlama: Dijital bir görüntünün, piksel değerlerini ayarlamak için tasarlanmış araçlarla değiştirilmesi.

RSI: Tekrarlamalı zorlanma sakatlığı. Doktorlar RSI denen bir rahatsızlığın hergün klavye ve fare ile çalışmaktan kaynaklanabileceğini düşünüyor. Bu hastalık en çok bilekleri, parmakları ve kolu etkiliyor.

Saydamlık: Işığın yüzeyinden geçmesine izin veren bir malzeme üzerindeki bir görüntü; bir görüntünün altındaki görüntüleri gösterebilme yeteneği.

Screening açısı: Yarımton noktalarının bir sayfanın üzerine yerleştirildikleri açı. Geleneksel renk ayrımlarında, dört ekran (CMYK) 30 derece arayla yerleştirilir. Değişiklik gizleme açıları yazılımla gerçekleştirilebilir.

Screening: Sürekli tonlu bir görüntünün, geleneksel matbaa makinalarında çoğaltmak üzere yarımton noktalara dönüştürüldüğü işlem.

Sürekli ton: Yarımton noktaların ayrılması ve dönüştürülmesinden önceki dijital görüntü.

Substrat: Bir görüntünün üzerine basıldığı veya tasarlandığı malzeme, baskı altı malzemesi

Swop: GATF tarafından belirlenen, renklerin standart opak kağıtta nasıl çıktı vereceklerini tanımlayan bir standartlar kümesi. SWOP’un gazete kağıtları, gloss ve kaplanmamış kağıtlar için standartları vardır. SWOP mürekkepleri ise, o substrat üzerindeki çoğaltmalar için belirlenmiş standartlara uyar.

Şablon: Bitirilmeye hazır bir dökümanın bütün özelliklerini içeren salt okunur bir dosya. Şablonlar genelde yayınlarda isim plakaları ve adres bölgeleri gibi değişmeyen parçaları, sütun yapısı ve sayfa düzeni gibi özellikleri içerir. Şablonlar, MÜY uygulamalarında zamandan tasarruf edilmesini sağlarlar.

Taramak: Opak ya da saydam orijinalleri, tasarımlarda kullanılabilecek sayısal dosyalara dönüştürme işlemi. Tarama işlemi amacına göre, masaüstü ya da tamburlu tarayıcılarda gerçekleştirelibilir.

Ton aralığı: Verilen bir görüntüde siyahla beyaz arasındaki ton sayısı.

Ton: Parlaklığın veya aydınlığın bir ölçüsü.

Trapping: Üstüste binmiş veya bitişik görüntülere, baskı işlemi sırasında substratta oluşan ufak kaymaları telafi etmek için yapılan ayarlar.

Type 1: Adobe’un profesyonel tasarımcılar tarafından evrensel olarak kabul edilmiş yazı tipi düzeni. Gelişmiş hizmet büroları daha çok bu yazıtipini tercih eder.

TrueType: Apple ve Microsoft tarafından üretilip tasarımcılarca evrensel olarak kabul edilmiş yazıtipi düzeni. Gelişmiş hizmet büroları daha çok bu yazıtipini tercih eder.

UCR (undercolor removal – alt renklerin çıkartılması) : İstenen gri tonunu yakalamak için yeterli siyah değerlerin bulunduğu bölgelerden değişik miktarlarda turkuaz, mor ve sarının çıkartılması.

Varsayılan Değer: Adobe Photoshop’ta araçlar, paketler ve diğer dosya tercihleri için ilk ayarlar. Prefences komutunu kullanarak varsayılan değerler değiştirilebilir.

Vektör Görüntü: İçindeki nesnelerin piksellerle değil, matematiksel olarak tanımlı oldukları görüntü.

Yarımton: Sürekli tonlu bir görüntüyü çeşitli büyüklüklerdeki bir dizi noktaya çevirme yoluyla oluşturulan bir görüntü.

Yoğunluk: Bir nesnenin , ışığı yansıtma veya soğutma yeteneğiyle ölçülen koyuluğu.

Yuvarlama Maskesi: Nesnelerin kenarlarında ‘haleler’ yaratarak görüntüyü keskinleştiren bir filtre. İnsan gözü, renkteki küçük değişimleri farkedecek kadar duyarlı değildir; bu işlem bu değişimleri daha görünür kılmak amacıyla arttırır.

MÜY de Kullanılan Format Çeşitleri:

TIFF: (Tagged Image File Format – Etiketlenmiş Görüntü Dosya Formatı) Aldus Corporation tarafından bit-eşlemli görüntüleri depolamak için yaratılan bir dosya formatı.

PDF: Adobe Acrobat’ın Portable Document Format’ına (taşınabilir doküman formatı) göre düzenlenmiş dosya türleri. Bu dosyaların bütün biçim özellikleri dosyaya kaydedildiği için platformlar arası taşımada sorun olmaz.

PICT: Birçok program tarafından kullanılan bir dosya formatı.Pekçok multimedya uygulaması, ekranda grafik göstermek için PICT formatını kullanır.

JPEG: Joint Picture Experts Group tarafından yaratılmış, dosyalının orijinal boyutunu küçülten bir sıkıştırma metodu.

EPS: (Encapsulated Postscript) Grafik ve görüntü dosyalarını depolamak için Adobe systemi tarafından geliştirilen EPSF de denilen bir dosya biçemi standardı.)

MÜY’ de Renkle İlgili Kavramlar

24-bit renk: Her renk kanalı (kırmızı, yeşil, mavi) için 256 renk tonu sunan renk modeli

32-bit renk: Her renk kanalı (kırmızı, yeşil ve mavi) için 256 renk tonu ile birlikte 256 tonlu bir de maskeleme kanalı sunan renk modeli

8-bit renk: 256 (renkli bir monitörde gösterilen minimum renk sayısı) renkli bir palet sunan renk modeli

Aratonlar: Siyah ve beyazın yaklaşık tam ortasında bulunan ton değerleri.

Aydınlık: Bir rengin veya tonun parlaklığının bir ölçüsü

Çıkarmalı Renkler : (CMYK – cyan, magenta, yellow, kontrast- siyah) Turkuaz, mor, sarı ve siyah baskı renklerinden oluşan renklerdir. Çıkartmalıdan kastedilen bu renkler belli % de oranları ile birleşince diger renkleri oluşturuyor olmalarıdır. Bunlarla yapılan baskı işlemi dört renk işlemi olarak bilinir ve bir matbaa makinasında renkli görüntüleri çoğaltmanın en çok kullanılan yoludur.

Degrade: Bir renkten veya doymadan diğerine harmanlama, geçiş

Doyma: Bir rengin şiddetinin ölçüsü. Örneğin pembe kırmızıdan, gökyüzü mavisi de lacivertten daha az doymuştur.

Monokrom (Tek renk) : Genellikle siyah beyaz bir monitörü belirtir, ama siyah beyaz bir görüntü için de kullanılabilir.

Nötrler: Belirgin bir renkleri olmayan gri tonları.

Pantone: Belirli renkleri tutturmak için kullanılan ticari bir renk uyumlaştırma ve mürekkep karıştırma sistemi. MÜY yazılımları pantone sistemini desteklerler.

PMS: (Pantone Matching System) Tasarımcıların renkleri numaralarla ifade etmesini sağlayan sistem.

Renk tekerleği: Değişik renkleri ve bu renklerin birbirileriyle olan ilişkilerini gösteren pasta dilimi grafiklerine benzeyen şema. Çoğu zaman renk tekerleği on renge indirgenmiştir: Başta kırmızı olmak üzere turuncu,sarı, açık yeşil, koyu yeşil, turkuaz, mavi, koyu mor

Renk uzayı: Renkli bir görüntünün tanımlanma ve depolanma biçimi. Renk uzayına örnek olarak RGB, CMYK ve Kodak YCC gösterilebilir.

RGB: (Red, Green, Blue) Renkli bir monitörde görüntünün gösterilmesi için kullanılan üç ana renk.

Spot Renk: (Özel Renk) CMYK sisteminin dışında özel olarak kullanılan mürekkep rengi. Örneğin: Pantone serisinden bir renk.

Toplamsal Renkler : (RGB – red, green, blue) Kırmızı, yeşil ve mavi ışığı anlatan bir kavram. Kırmızı, yeşil ve mavi ışık değişik yüzdelerde karıştırılınca, görünebilir renk yelpazesi oluşur. Bu renklerin herbiri %100 kullanılınca beyaz ışık meydana gelir. Monitörlerde kullanılan renklerdir.

Yerel Renk Düzeltmesi: Görüntünün tamamı yerine, sadece seçilen bir kısmına yapılan ayarlama.

Bilgisayar ile ilgili kavramlar

3.5 inçlik disket: 3.5 inçlik çapı olan sağlam bir plastik koruyucu içinde esnek plastik teker. Sürücü türüne ve biçimlendirme yönetimine bağlı olarak 1.4 MB, 800 K ve 400 K bilgi saklayabilir.

Bayt: Sekiz bitlik seriler halinde saklanan bilgisayar veri parçalarına denir.

Bellek: Sonra okunmak üzere bilgi saklanabilen bilgisayar donanım ögesidir.

Bit: 0 ve 1 den oluşan ikili sayı sistemidir. Bilgisayarda yapılan bütün işlemler, yazılar, resimler…vb. 0 ve 1 lerden oluşan kombinasyonlar ile gerçekleşir.

CD: Compact disc’in kısaltması. Bilgisayarda üretilen tasarımların saklandığı bir harici yedekleme ünitesi.

CPU: (Central Processing Unit – Merkezi İşlem Birimi) Bilgisayarda yapılan bütün işlemler CPU da yapılır, bir nevi bilgisayarın beyni diyebiliriz.

Desktop: Masaüstü bilgisayar

Disk sürücüsü: Disk üzerindeki bilgileri okuyan diske bilgileri yazan ve diskin takıldığı aygıt.

Disk: Bilginin küçük manyetik noktacıklar halinde kaydedildiği düz ve yuvarlak manyetik yüzey.

Dosya Biçemi (Formatı) : Görüntülerin depolanma yöntemi (EPS, JPEG, TIFF…)

ENIAC: (Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer – Elektronik Sayısal İntegral Makinesi ve Bilgisayar) Dünyanın ilk ve en ünlü hesap makinelerinden biridir.

Gigabyte: Bilgisayarla ilgili kapasite ölçü birimlerden biri. Bin megabayt.

Hardware: Bilgisayarın mekanik kısmıdır. Monitör, harddisk içindeki tüm elektronik aygıtlar ve devreler gibi.

Image Setter: Bilgisayar görüntülerinden çıktı alırken çok yüksek çözünürlüklere ulaşabilen çıktı aygıtı.

LAN: Yerel alan ağları, küçük bir alan içindeki (örneğin bir binadaki) bilgisayarlar birbirine bağlanabilir.

Laptop: (Notebook) Dizüstü bilgisayar, taşınabilir özellikte olup bir desktop’ta bulunacak bütün özellikleri taşıyabilir.

LCD: Sıvı kristal gösterge. Bilgisayar ekranlarında kullanılan LCD teknolojisi, monitörlerin daha ince hale gelmesini sağlamaktadır.

MIPS: (Million Instruction Per Second – Saniyede milyon komut) Bilgisayarın bilgiyi işlediği hızı ölçmek için kullanılan terim

Palmtop: Avuçiçi bilgisiyar.

Ram: (Random Accses Memory – Rasgele Erişimli Bellek) Bilgisayar açık olduğu sürece veri ve komutları saklar, geçici bir bellektir, bilgisayar kapandığında içindeki tüm veriler kaybolur.

Rom: (Read Only Memory – Salt Okunur Bellek) Bilgisayarın nasıl çalışacağını söyleyen programların kaydını tutar. Bilgisayar açıldığında ROM’daki komutlar CPU’ya neler yapması gerektiğini söyler. Sadece okunabilir bellektir, komutlar değiştirilemez ve bilgisayar kapandığında silinmezler.

Sabit disk: Sürekli kapalı bir sürücü ya da kartuş bölmesi içindeki metal disk. Sabit diskler büyük çapta bilgi taşırlar.

Sığa: Belleğe ya da bir diske kaydedilebilecek veri miktarı.

Sıkıştırma: Bir dosyanın daha küçük bir dosya oluşturmak için yoğunlaştırıldığı veya renk verisi saklamak amacıyla belli piksellerin ihmal edildiği yöntem.

Software: Bilgisayarın görevini yerine getirebilmesi için ona verilen tüm bilgiler ve komut listeleri. Yani programlar. Bir bilgisayar sistemi hardware ve software’den oluşur. Software olmazsa, hardware tek başına çalışamaz.

Veri Yolu: CPU ile bellek arasında ya da CPU ile girdi/çıktı aygıtı arasında veri taşır.

Virüs: Verilere zarar vermek ya da yok etmek amacıyla yazılmış olan programlar. Bir bilgisayardan diğerine ağlar ya da disketler aracılığıyla geçebilir.

WAN: Geniş alan ağları, çok geniş bir alandaki bilgisayarlar birbirine bağlanabilir (ATM ler-bankomat)

Yazdırma kuyruklayıcısı: Bilgisayar genellikle verileri yazıcının basabileceğinden daha hızlı işler. Bu durum, yazıcının kendisine yetişmesini beklemesi yüzünden, bilgisayarın diğer işlerini yapmakta geri kalacağı anlamına gelir. Yazdırma kuyruklayıcısı, yazıcıya veri gönderilirken veriyi tutar, böylece bilgisayar başka işler de yapabilir.


FOTOĞRAFÇILIK TERİMLERİ
Daima

Fotograf: Tabiatta mevcut varlıkların veya şekillerin görüntülerinin ışığa duyarlı kağıt veya film üzerine ya da digital ortamlara yazımlanmasıyla elde edilen ürün.

Obtüratör(Örtücü): Film düzlemine ulaşacak olan ışık miktarının filmi ne kadar süre ile etkileyeceğini belirleyen mekanik parça. Saniyenin kesirleri ile ifade edilirler. (T, B, 1 saniye, 1/2sn , 1/4sn, 1/8sn, 1/15sn, 1/30sn, 1/60sn, 1/125sn, 1/250sn, 1/500sn, 1/1000sn …..)

Objektif: Genellikle birden fazla mercek elemanından oluşan ve temel işlevi film düzlemi üzerine seçik görüntü düşürmek olan parça. Dar açılı, normal, geniş açılı ve zoom olmak üzere dört tem başlık altında ele alınabilir.

Diyafram: Fotoğraf makinalarının objektiflerinde açılıp kısılarak filme ulaşacak ışık miktarını ayarlayan parça.

Vizör (Bakaç): Makinada oluşan görüntünün olabildiğince aynını gösteren ve mercekler düzenine dayanan parça.

Flash: Kısa süreli fakat çok parlak ışık yayan yapay aydınlatma kaynağı.

Pozometre(Işık ölçer): Fotoğrafı çekilecek bir cisim üzerine düşen ya da ondan yansıyan ışık miktarını ölçmek amacıyla kullanılan elektronik araç.

Emniyet Işığı: Karanlık odada kullanılan film ve kartları etkilemeyen kırmızı, koyu yeşil ve turuncu çalışma ışığı

Tripot (Üç ayaklı sehpa): Fotoğraf çekiminde ortaya çıkabilecek sarsıntıları önlemek için kullanılan araç.

CCD: Dijjtal fotoğraf makinelerinde görüntü yazımlamayı destekleyen teknoloji. Bu makinelerde, pozometrelerde kullanılan ve ışığa karşı çok hızlı tepki veren silikon hücrelerinin milyonlarcasının biraraya gelmesiyle oluşan CCD (Charged – Coupled – Device) teknolojisi kullanılmaktadır. Bu teknoloji ile görüntüler artık film gibi bir elemana değil, doğrudan sayısal ortamlara yazımlanmaktadır.

LCD (Liguid-Cyrstal-Display): Digital fotoğraf makinalarının renk hassasiyetini gösteren ön izleme ekranıdır. Bununla görüntüler çekilirken izlenebilir ve gereken değişiklikler yapılabilir.

Digital Fotografçılık: Görüntüleri film yerine doğrudan digital (sayısal) ortamlara kaydeden teknolojilerin genel adı.

Yarı digital fotoğrafçılık: Opak veya saydam görüntülerin scannerda taranarak bilgisayar ortamına aktarılması ve yeniden düzenlenmesi işlemlerine verilen ad.

Film: Fotoğraf çekilecek konunun görüntüsünü saptamak için ışığa duyarlı madde ile kaplanmış saydam taşıyıcı.

Maskeleme: Fotoğraf baskısı sırasında görüntünün belirli bölgelerinin ışık almasını önleyerek tonların istenilen biçimde elde edilmesini sağlayan yöntem.

Emülsiyon(Duyarkat): Fotoğraf film ve kağıtlarında, görüntünün oluşturulabilmesi için kullanılan ve gümüş tuzlarından oluşan ışığa karşı duyarlı katman.

Gamma ve Gradasyon: Bir fotoğraf malzemesinin sertlik ve yumuşaklık bakımından erişebileceği maksimum siyahlanma derecesine gradasyon denir. Gamma ise gradasyon ölçü birimidir ve bir fotoğraf malzemesinin sertlik veya yumuşaklık derecesini sayısal olarak ifade eder.

Negatif: Duyarkat üzerinde çekim ve geliştirme işlemlerinden sonra oluşan fakat gerçekte parlak olan yerlerin siyah, karanlık olan yerlerin ise açık çıkdığı ters görüntü.

Diapozitif: Renkli veya siyah-beyaz saydam resim. Pozitif görüntü olarak perdeye yansıtılarak kullanılan film türü.

ASA, ISO ve DIN: Filmlerin ışığa karşı duyarlılıklarını belirleyen ölçü birimi ASA, Amerikan standardını, DIN Alman Standardını, ISO ise uluslararası fotoğraf film standardını ifade eder.

Roll film: Bir tarafı ışığa karşı duyarlı duyarkat ile kaplanmış ve diğer tarafı kıvrılmaya karşı işlem görmüş plastik kaplı ince saydam film.

Opak: Işık geçirmeyen ve saydam olmayan malzeme. Örneğin renkli veya siyahh beyaz karta basılı fotoğraflar birer opaktır.

Agrandizör: Negatiflerin kendi orjinal boyutlarından daha büyük boyutlarda basılabilmesini sağlayan optik araç.

Kontak Baskı: Filme çekilmiş görüntünün; başka bir film, kart ya da kalıp üzerine konularak pozlandırılması.

Spiral: Fotoğraf filmlerinin banyosunda kullanılan ve banyoların filmin bütün satıhlarına homojen (dengeli ) olarak temas etmesini sağlayan metal ya da plastikten üretilmiş karanlık oda ekipmanı.

Film Banyo Tankı: Çeşitli boyutlardaki filmlerin banyo edilmeleri için, ışık geçirmeyen fakat kimyasal eriyiklerin doldurulup boşaltılmasını olanaklı kılan ve böylece filmlerin banyo edilmesi işlemlerinin ışık altında da yapılabilmesini sağlayan, çelik ya da bakalit gibi maddelerden yapılmış kaplardır.

Developer (Geliştirici): Işığa karşı duyarlı malzemelerde ışık görmüş gümüş tuzlarını ayrıştırarak siyah metalik gümüşe dönüşmesini sağlayan kimyasal bileşimlerdir. Film ve kart banyosunda ilk uygulanan banyo geliştirici banyodur. Bu banyoda, kart üzerine pozlanan gizli görüntü görülebilir hale gelir.

Fikser(Saptama Banyosu): Işığa duyarlı malzemelerde poz görmeyen kısımlardaki emülsiyonun atılmasını sağlayan banyo işlemi. Film artık ışıktan etkilenmez hale gelir.

Paspartu: Bir resmin, çevresinde genişçe bir çerçeve oluşturacak biçimde ortasına yerleştirildiği kalın karton veya mukavva üzerinde yapılan sergiye hazırlık çalışmasına verilen isim. Paspartu üzerinde eserin kendisinden başka, eser asahibini ve eserin adına ilişkin bilgiler yer alır.

SLR (Single Lens Refleks): Tek objektifli refleks makinalardır.Görüntüyü doğrudan doğruya objektiften alarak bir ayna düzeneği yardımıyla vizöre iletirler. Bu nedenle makinanın objektifi değiştirildiğinde ya da objektif önüne herhangi bir filtre takıldığında ortaya çıkan etkiler vizörden izlenebilir.

TTL: Kendi bünyesinde ışık ölçümü yapan fotoğraf makinesi özelliği .

Silicajel: Fotoğraf makinalarının ve ekipmanlarının nemden zarar görmesini önlemek amacıyla fotoğraf çantalarına ya da bu ekipmanların saklandığı dolaplara konulan, nem emici özelliği bulunan bir madde.

Retüş:

1. Gerekli film düzeltmeleri, filmde istenmeyen yerlerin abdekle kapatılması.

2. Bozuk, kırık fotoğraflar üzerinde geleneksel yöntemle fırçalar, düzeltme kalemleri ve boyalarla veya bilgisayar ortamında yapılan düzeltme işlemlerinin genel adı

Filtre: İçinden geçen ışığın özelliklerinde çeşitli değişiklikler yaratan cam, jelatin ya da asetattan yapılmış çeşitli renklerdeki araçlardır. Fotoğraf makinasının objektifine takılan düzeltme ya da özel efekt amaçlı filtreler olabildiği gibi karanlık odada renkli fotoğraf baskısı için kullanılan renk filtreleri ya da reprodüksiyon (renk ayrım) filtrelerinden söz edilebilir.

Kontrast: Bir görüntünün en aydınlık ve en karanlık kısımları arasındaki ton farklılığı. Kontrastı etkileyen faktörler; konunun aydınlatma oranı, objektifin özellikleri, duyarlı malzemelerin özellikleri, banyo edilme oranı, agrandizörün özellikleri ve yüzey dokusu.

Dekupe: Bir bütünden belli biçimlerde parçalar kesme ya da bir görüntünün etrafını boşaltma işlemi.

Fotoflue: Fotoğraf filmlerinin yıkanmasından sonra en son aşamada suya damlatılarak film üzerinde kireç vb. lekelerin oluşmasını önleyen sıvı kimyasal madde.

Makro Fotografi (Close- Up / Yakın Plan) : Fotoğrafı çekilen uzatma tüpü, yakınlaştırıcı mercek, körük gibi bazı özel ekipmanlar kullanarak, konunun yakın plan görüntülerini sağlayan fotoğraf tekniği.

Mikro Fotografi: Boyutları çok küçük olan, çıplak gözle görülmeyen bir konunun mikroskop yardımıyla defalarca büyütülerek ayrıntılı görüntülerinin elde edilmesine ilişkin uygulamaların tümü. Mikrofotografi, daha çok fen bilimleri alanına (tıp, ziraat, biyoloji, kimya vb) hizmet eder.

Alan derinliği: Üzerinde odaklama yapılan cismin önünde ve arkasında oluşan seçik alandır. Alan derinliği yüksek olan fotoğraflarda görüntünün tamamı nettir. (Örneğin, manzara fotoğrafları) Alan derinliği düşük olan fotoğraflarda ana konu net, ana konunun önünde ve arkasındaki boşluk fludur.

REPRODÜKSİYON

Abdek: Örtücü özelliği olan bir boyadır. Filmde istenmeyen yerlerin kapatılmasında kullanılır.

Agrandizör: Kameralara oranla daha çok büyütme imkanına sahiptirler. Esas olarak amatör fotoğraf makinalarında çekilen negatiflerden fotoğraf baskısı yapmakta kullanılır. Matbaalarda agrandizör şeffaf negatif veya dia pozitiflerden çekim yapmak için kullanılır.

Ajitasyon: Filmin duyarlı yüzeye sürekli olarak bozulmamış banyonun temasını sağlamak amacıyla film tankının belirli aralıklarla sallanması işlemi.

Aktivitoller: Banyo içindeki kimyasal aktiviteyi hızlandıran maddeler.

Asetat: Emülsiyon taşıyıcı film taban.

Asetik Asit: Sirke asidi de denir. Keskin kokulu renksiz bir sıvıdır. Filmlerin temizlenmesinde kullanılır.

Bilgisayarlarda Veri Transferi: Bilgisayardaki verileri ara elemanlar (zip,disket,SCSI vb.) yardımıyla başka bilgisayarlara taşıma yöntemidir.Disketlerin en önemli özellikleri taşınabilir olmalarıdır; bilgileri bir diskete kopyaladıktan sonra istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ancak diskete fazla bilgi konamaz, başka bir deyişle kapasiteleri sınırlıdır. Ayrıca disketteki bilgilere ulaşım da pek hızlı değildir. Yine de taşınabilir ve ucuz olmaları kolaylık sağlar. DD, (Double Density) çift yoğunluklu, HD (High Density) yüksek yoğunluklu, ED (Extended-density) geliştirilmiş yoğunluklu anlamına gelir./ Sabit diskler(hard disk), tek parçadır. Bilginin saklandığı disk şeklindeki magnetik yüzey, elektro mekanik kısma sıkıca yerleştirilmiştir; çıkarılıp takılamaz. Disklerin sığası, disketlere göre çok fazladır; giga byte. / CD ve sürücüleri, diğer bir yardımcı bellek birimidirler. Üzerine yazma yapılamayan ve ROM gibi davranan CD’ler kısaca CD-ROM olarak anılır. Kapasiteleri, 600 Mbyte’dan az değildir. Bir kez yazma yapabilen ve sonra yanlızca okunabilen CD’ler WORM (Write Only Read Multiply) olarak adlandırılır. Bilgi kaydetmek için kullanılan boş CD’lere CD-R (CD Recordable) denir. Bazı CD’ler hem okunabilir hem de yazılabilir türdendir. Bu tür CD’lere CD-RW (CD-Read Writable) Okunabilir-Yazılabilir CD)denir. Bilgisayar ağları, bilgisayar haberleşmesinin bir alt konusudur. İki bilgisayar herhangi bir yolla doğrudan birbirine bağlanarak iletişimde bulunabilir. Günümüzde ajans ve matbaalardan film çıkış merkezlerine (servis bürolara) bilgisayar ağları yoluyla işlerin transef yolları aranmaktadır. Şimdilik ağların kapasiteleri yüksek çözünürlüklü dokümanları aktarmaya yetmemekle birlikte önümüzdeki yıllarda bu uygulama aktif olarak basım sektöründe görülücektir. / Digital fotoğraf makineleri, görüntüleri fotoğraf filmi yerine hafızasına kaydeder. Üzerindeki LCD ekran sayesinde çekildiği anda fotoğrafı görebilme imkanı sunar ve böylece hata ihtimalini en aza indirir. Bu görüntüleri istediğiniz zaman silebilir ve istediğiniz sürece koruyabilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafları ek bir donanım gerektirmeden, kendi bağlantı kablosu ve programı aracılığıyla bir bilgisayara aktarabilirsiniz. Film çıkış öncesinde tasarımı yapılmış basılacak materyallere resimleri bu ortamlardan transfer edebilirsiniz. / DVD Teknolojisi ( Digital Versatile Disk ), CD-ROM’ların yerini alması planlanan yeni bir optik disk teknolojisi olup 17 gigabyte’lık video, ses ve diğer tipte veri saklama alanına sahiptir. Bu da 133 dakikalık bir filmin tek bir diskte tutulabilmesi anlamına geliyor. DVD’lerden de baskı öncesi MÜY ortamına resim transferi mümkün. / SCSI (Small Computer System İnterface), küçük bilgisayar sistem arabirimi. “Skazi” diye okunur. Çevre birimlerini bilgisayara bağlamak için kullanılan bir paralel arabirim standardı olup, ajans ve matbaalardan servis bürolara yüksek kapasiteli verilerin trasferinin gerçekleştirilmesinde kullanılan bir aygıt. Diğer bir ifadeyle taşınabilir sabit disk. / ZIP, PC’lerde yaygın olarak kullanılan bir veri sıkıştırma biçimi. PSZIP ve PKUNZIP isimli iki yardımcı program, verileri sıkıştırmak ve tekrar açmak içinkullanılır. PSZIP kullanılarak sıkıştırılan dosyalar, uzantısı ZIP olan tek bir dosya altında toplanır. Sıkıştırılmış dosya istenirse kendi kendine açılacak bir biçimde oluşturulabilir. Böyle bir durumda sıkıştırılmış dosyaları otomatik olarak açar. Windows altında çalışan Winzip yazılımı da aynı şekilde dosyaları sıkıştırmak ve açmakta kullanılır. Ayrıca disket şeklinde olan ZIP’ler de normal disketlerin yetmiş katı kapasiteye sahiptirler. Veri transferinde yüksek kapasiteli işlerde ZIP’ler tercih edilir. / FULL MOTİON CAPTURE Yazılımı , TV-Vide vb. ortamlardan, MÜY ortamına veri transferini sağlar. TV kartının Soft ware’inde bulunan bir yazılımdır. Yakalama anlamına gelir. TV açıkken görüntü üzerinde mausun sağ tuşuna tıklanır. Bilgisayarda TV ekranı üzerine gelen seçenek kutusundan FULL MATİON CAPTURE seçeneği işaretlenir.

CAPTURE MENÜSÜ: Capture video: Tüm ayarlar yukarıdaki menüler vasıtasıyla yapıldıktan sonra görüntüyü bilgisayarın harddiskine veya istenilen ortama aktarmak için kullanılır.

Blusensitif fimler: Işığın mavi rengine hassas olan filmlerdir. Mavi ve tonlarına karşı duyarlıdır. Ara kopyalarda ve siyah-beyaz işlerde kullanılır. Naturel bir emülsiyona sahip oldukları için simgesi “N” ile gösterilir. Karanlık odadaki emniyet ışığı turuncudur.

Capstan Sistem: Tarayıcılarda pozlandırıcı kafanın sabit olduğu sistem.

Copix: Renk ayrımı yapılmış bir filmi tekrak tarayıp CPT (Computer the Plate = Bilgisayardan kalıba sistemi) ortamına atma imkanı veren bir sistemdir.

Cromalin ve Gevaproof: Renk prova sistemleridir.

Densitometre: Orjinal, film ve baskı malzemelerinde koyuluğun derecesini bize sayısal değerlerle veren cihazlardır. İki türlüdür; Bunlar, Transmision densitometreler (Işık geçirgenliği olan malzemelerin ölçümlerinde) ve Reflexıon densitometreler (Işığı geçirmeyen opak malzemelerin ölçümlerinde) dir.

Developman: Işığa karşı hassas malzemeye poz verdikten sonra kullanılan kimyevi banyo işlemidir.

Dijital Orjinaller: Bilgisayar ekranındaki tüm dosyalardır. Örneğin, tarandıktan sonra tiff, eps, jpeg v.b. Dosyalar, Cd resimleri, piksel veya vektörel esaslı görüntüler v.b.

Elektronik Renk Ayrım Makinası (Tarayıcı-scanner): Reprodüksiyon atölyelerinde özellikle renk ayrımı yapmak için kullanılan scanner denilen tamamen elektronik olarak çalışan cihazlardır. Tarayıcılar temel olarak fotoğraf, çizim ve saydamların sayısallaştırılmasında kullanılır.İki tür görüntü tarama yöntemi vardır. Siyah ve beyazla birlikte grinin birçok türünü içeren sürekli tonda görüntüler ve yalnız siyah-beyazdan oluşan çizgisel görüntüler şeklindedir. Tarayıcılar donanım olarak hem MAC hemde PC makinalarla çalışabilir.

Drum (Silindir Yüzeyli-Tamburlu) Tarayıcılar: Bu tarayıcılarda orjinal hareketli okuyucu göz sabittir. Orjinal silindire sabitleştirilir ve silindir 600-1600 devir arasında dönmeye başlar. Bu tip orjinallerle dia, fazla kalınlığı olmayan opak vetransparan orjinaller kaliteli bir şekilde taranır.Tamburlu tarayıcılar ışığı algılamak için bir CCD yerine genellikle PMT olarak adlandırılan bir foto çoğaltıcı tüp kullanılır. PMT teknolojisinde taranan görüntü bir tambur etrafında dönerken sabit bir kaynak ışığı, foto çoğaltıcı tüpler kullanarak aktarır. Dönen tamburun gelişmiş foto algılayıcıları ve ileri seviye optik donanımı, tamburlu tarayıcıyı parlak ve koyu bölgelere karşı çoğu CCD tarayıcıdan çok daha duyarlı kılar. Servis büroya gelen orjinal dia ise küçük silindire, opak ise büyük silindire takılıp orjinalin ebatı ve istenilen ölçüsü makinaya tanıtılır. Orjinalin renk ve ton durumu göz önünde bulundurularak en açık yerinden beyaz ve en koyu yerinden de siyah makinaya bildirilir. Makina böylelikle aratonları ve renkleri kendisi otomatik olarak ayarlar. Şayet operatör tatmin olmamış ise kendi renk bilgisi dahilinde renklere müdahele edip orjinalin en iyi şekilde süzümünün gerçekleşmesini sağlar.

Flatbed (Düz Yüzeyli) Tarayıcılar: Orjinal hareketsiz, okuyucu göz hareketli ve orjinalin yerleştiği yer düz bir satıh olan yatay scannerlerdır. Bu tarayıcılar belirli bir kalınlığa kadar orjinalleri yüksek çözünürlükte tarayabilirler.Transparan orjinalleri tarama özellikleri de mevcuttur. Flatbed bir tarayıcı bir çok bakımdan bir fotokopi makinasına benzer. Çizim veya fotograf tarayıcının kapağı altına yerleştirilir ve sayısal üretim süreci başlar. Flatbed tarayıcılarda CCD teknolojisi kullanılır. CCD, tarayıcının kafasında yer alan ve taranan nesneye binlerce ışın gönderen bir cihaz olan charged coupled device’in kısaltmasıdır. Kafa üzerindeki foto elektrik hücreler, ışığın CCD’ye geri yansıyan kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) bileşenlerini algılar. Yansıtılan bu bilgiler görüntünün parlaklık ve koyuluğuna bağlı olarak algılanır ve bilgisayara kayıt edilebilecek biçimde sayısallaştırılır. Fladbed tarayıcılar daha çok herhangi bir opak (siyah-beyaz veya renkli) orjinalin bilgisayar ortamına aktarıp düzeltme işleminde kullandığımız çözünürlük seviyesi, tamburlu ve saydam tarayıcılara göre düşük olan masa üstü scannerleridir.

Emniyet Işığı: Karanlık odada kullanılan film ve kartları etkilemeyen kırmızı, koyu yeşil ve turuncu çalışma ışığıdır.

Emülsiyonlu Yüz: Film veya baskı kalıbının ışığa karşı hassaslaştırılmış yüzeyi.

Filtre: Kameralarla yapılan renk ayrımında kullanılan yeşil, kırmızı ve mavi renkteki özel camlardır.

Fixer (Hipo Banyo): Poz dışı kalan alanlardaki emülsiyonun atılmasını sağlayan banyo sistemi.

Flaş: Filmin çekiminde, kontak şasesinde ve fotoğrafçılıkta kullanılan, bir anda çok kuvvetli ışık verip sönen bir nevi lamba.

FM (Diamond Screen) Tram: Bu tram türünde filmde nokta değerleri klasik tramlardan farklıdır. Sistemi püskürtülmüş noktalardan oluşur. Mürekkep püskürtme sistemi gibi çalışır. Türkiyede teknolojik alt yapısının olmamasından ötürü kullanımı yoktur. Çok kaliteli bir tram türüdür.

Gradasyon: Filmin sertlik ve yumuşaklık bakımından erişebileceği maksimum siyahlanma derecesidir.

Gamma: Gradasyon ölçü birimidir.

Gri Kontak Tram: Yanlız siyah-beyaz, hemde renkli orjinallerden veya yarıton negatiflerden pozitif tramlama yapabilir.

Harmoni Screen: Standart tram açısı, tram değeri gibi unsurların yer aldığı bilinen standart tramlama.

Hesap Diski: Ebat ve yüzde oranlarının pratik olarak hesaplanmasında kullanılan araç.

ICC (İnternational Color Control): Dünya renk standartlarına uygunluk.

Kağıt Filmler: Taşıyıcıları selüloz cinsi maddelerden yapılan filmlerdir. Siyah-beyaz kaba işlerde kullanılırlar.

Kalibrasyon: Filmdeki nokta değerlerinin bilgisayar ekranındaki nokta değerleriyle aynı olmasıdır. Kalibrasyon filmin ışığa duyarlılık derecesine, pozlama süresine, filmin banyo makinasından geçiş hızına, banyo eczalarının hazırlanışına ve banyonun ısısına göre değişiklik gösterir. Kaliprasyon ayarları “RIP” yazılımı üzerinde yapılır.

Reprodüksiyon Kameraları: Eni boyu olan fakat derinliği olmayan orjinallerden film veya resim çeken cihazlardır. Fotoğraf makinalarında çekilen resimler, reprodüksiyon kameralar izin orjinal olarak kullanılır. En dikkat çeken farkları repro kameralarının daha büyük olmalarıdır. Repro kameralarını diğer bir farkı çift boyutlu derinliği olmayan orjinallerden resim çekmeleridir. Repro kameraları ile derinlik netliği sağlanamadığı için bir portre veya bir nesne fotoğrafı çekilemez.

Kontrast: Bir görüntünün en aydınlık ve en karanlık noktaları arasındaki ton farklılığı.

LCH Sistem: Bir yandan tarama yaparken, diğer yandan taranmış görüntüler üzerinde düzenleme yapabilme imkanı veren bir program türüdür.

Line Film: Tire ve kontak çalışmalarda kullanılan sert film.

Litho Film: Gri tonları olmayan tire (lith) film, grafik film ve çok sert tramlama filmi olarak bilinir.

Lup: Film incelemeye ve baskıda ayar yapmaya yarayan büyüteç.

Magenta Kontak Tram: Yalnız siyah-beyaz orjinallerden veya yarıton negatiflerden pozitif tramlama yapabilir.

Muare: Aynı açıyla basılmış 2 tramın oluşturduğu desenleme. Baskıda istenmeyen bir durumdur.

Negatif Film: Orjinalin tersi olan film, yani orjinaldeki siyah yerler negatifte şeffaftır. Orjinaldeki beyaz yerler ise filmde siyahtır, ışık geçirmez.

Opak Orjinaller: Işığı geçirmeyen orjinallerdir. Örneğin daha önce basılmış orijinaller, fotoğraflar, kağıt üzerine çizilmiş resimler.

Ortokromatik Filmler: Gri tonları olmayan tire filmdir. Simgesi “O” dur. Kırmızı ışığa karşı duyarsızdır. Karanlık oda ışığı kırmızıdır. Tire ve tramlı işlerde kullanılır.

Otomatik Banyo Makinesi: Pozlandırılmış fotografik film ya da kağıtları kuru olarak alırlar, sıra ile banyo, tespit banyosu, ve su tanklarından geçirirler ve kurutarak dışarı çıkarırlar. Bu makinalar tire(lith), yarıton, kontak fotodizgi filmleri için ayrı ayrı özelliklere sahiptir. Günümüz reprodüksiyonunda otomatik banyo makineleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Banyo işlemlerinde hep aynı kalitede sonuç vermesi, hızlı ve ekonomik olması temel özellikleridir.

Modern bir repro banyo makinesinde aranan nitelikler:

– Banyo süresinin tam ve doğru olarak ayarlanması,

– Banyo sıcaklığının sabit tutulması,

– Banyo hareketinin (ajitasyon) uygunluğu,

– Banyo kuvvetinin (tazeliğinin) uzun süre sağlanması şeklindedir.

Pankromatik filmler: Işığın her rengine hassastırlar. Gri tonları olan yarıton filmlerdir. Simgesi “P” dir. Karanlık oda ışığı koyu yeşildir. Ama hiç kullanılmaması daha uygundur.

Postscript: Adobe Firması’nın geliştirmiş olduğu bir yazılım türüdür.

Pozitif film: Orjinaldeki açık yerleri açık, koyu yerleri koyu veren filmdir.

Pozlandırma: Film, kart veya kalıpların üzerine görüntü aktarılması için belirli bir süre ışıklandırılması.

Film Pozlandırıcılar: Bilgisayar ortamından film çıkış makinesine pozlandırma yapan sistemler. Günümüzde bir film pozlandırıcıdan beklenen kalite, randıman, uygun ebattır. Film pozlandırıcıların flatbed, iç tambur ve dış tambur sistemleri ile çalışan çeşitleri vardır. Piyasada en fazla kullanılanı iç tambur sistemidir. Bu sistemde, tamburun içinde sabit fotografik malzeme üzerine pozlandırma prensibiyle, en yüksek pozisyonlama ve tekrarlama hassasiyeti sağlanmakta, böylece keskin ve her zaman aynı yoğunlukta tram noktaları elde edilmektedir. Söz konusu pozlardırma prensibi basit olduğu kadar son derece etkilidir. Lazer tarafından gönderilen ışını saptırmak için sadece döner bir ayna kullanılmaktadır. Bu ayna lazer ışını her yerde aynı mesafede ve aynı açıda tambur üzerinne monte edilmiş foto malzemeye dikey yönlendirmektedir. Pozlandırma sırasında ölçü hassasiyetini bozabilecek ne malzeme hareketi ne de lazer ışının modülasyonu gerçekleşmektedir.

Reprodüksiyon: Baskı yoluyla çoğaltılması istenen orjinallerden kalıp hazırlamaya uyumlu filmlerin hazırlanması işlemidir.

Rapid-Access: Özellikle tire repro işlemlerinde hızla çalışan film ve banyo sistemlerine verilen ad.

Regenratör: Filmin oksitlenmesini ve yıpranmasını önlemek amacıyla banyoya katılan banyo tazeleyici maddedir.

Retüş: Gerekli film düzeltmeleri. Filmde istenmeyen yerlerin abdek ile kapatılması işlemi.

RIP (Raster Image Prosesing): Film banyo makinası ile film pozlama makinasının masaüstü yayıncılık cihazlarını tanımasını sağlayan bir yazılım türüdür. Film makinalarının tram noktalarını oluşturabilmesi için ajanslardan gelen postscript dökümanları gerekli olan “Bitmap (noktasal görünüm)” moduna çevirir.

Saydam Tarayıcılar: Saydamların daha geniş bir dinamik aralıkları vardır; bu yüzden taramadan elde edilen görüntü opak bir nesneden daha iyi olur ve büyütülmeye daha fazla olanak sağlar. Çoğu saydam tarayıcısında CCD sabittir ve ışık foto algılalıyıcıları bir dizi ayna ve mercek kombinasyonu aracılığı ile yönlendirilir. Saydam tarayıcıların optik sistemi genellikle flatbed tarayıcılardan daha iyi olur.

Scanner Film: Elektronik renk ayrım makinalarında kullanılan yüksek hassasiyette film türü.

Servis Büro: Matbaalarda basılacak orjinalin kalıbının pozlandırılması için gerekli olan renk ayrım filmini oluşturan hizmet sektörüne verilen ad. Ayrıca grafik tasarım için gerekli olan resimlerin kaliteli orjinal taramaları da servis bürolarda tarayıcılar tarafından yapılır.

Termometre: Özellikle banyo işlemlerinde sıcaklıkların belirlenmesinde kullanılan bir cihazdır.

Tire (Lith): Siyah ve beyaz gibi iki tondan oluşma, yani ara tonların bulunmaması durumudur.

Tram Çizgi Sayısı: 1cm’lik çizgi üzerindeki tram noktalarının sayısıdır.

Tram: 1 cm çizgi üzerindeki nokta sayısıdır. Orjinaldeki koyuluk farklarını, koyulukların oranına göre, büyüklü küçüklü nokta zeminlerine böler. Zemin veya ara tonlarının noktalara dönüştürülmesi için yararlanılan cam veya filmden yapılmış bir reprodüksiyon aracıdır. Diğer adı da kontak tramdır. Renk olarak Gri Kontak Tram ve Magenta Kontak Tram. olmak üzere iki çeşittir.

Transparan Orjinaller: Işığı geçiren orjinallerdir. Örneğin, diapozitifler, negatif fotoğraf filmleri, transparan malzeme üzerine çizilmiş resimler…

Yarıton Orjinal: Siyah ve koyu bir renkten beyaza kadar çok çeşitli renk ve gri tonların yer aldığı orjinalere yarıton orjinal denir.

Yedirme: Kimyevi maddelerin yardımı ile reprodüksiyon filmindeki tram noktalarının küçültülmesi


http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/abiye
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/adana
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/adana-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/adiyaman-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/adsl
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/afyonkarahisar-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/agri-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ahsap
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/aksaray-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/akvaryum
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/alci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/alciisleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/altin
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/amasya-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/anahtar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ankara-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/antalya-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/arcelikbayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ardahan-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/artvin-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/askerimalzeme
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/atolye
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/avcilik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/avukat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ayakkabi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/aydin-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/aygazbayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bakici
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bakimurunleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/balik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/balikcilik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/balikesir-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bartin-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/basimevi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/batman-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bayankuaforu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bayburt-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/baygiyim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bebekbakicisi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/berber
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/besteci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/beyangiyim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/beyazesya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bicerdover
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bilardo
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bilardosalonu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bilecik-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bilgisayar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bingol-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bitlis-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bobinaj
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bolu-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/boschbayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/boya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/boyaci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/branda
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bujiteri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/burdur-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bursa-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/butik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cadir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cafe
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/camasir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/canakkale-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cankiri-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/canta
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cay
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cayocagi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/celikkapi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ceptelefonu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ceyiz
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cicekcilik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cigkofte
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cigkoftesalonu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cilingir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cnc
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cocukgiyim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/corum-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/default.asp
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/dekorasyon
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/demir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/demirci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/demirdograma
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/demirkapi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/denizli-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/deri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/direksiyondersi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/dishekimi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/dispanser
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/dispolikilinigi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/diyarbakir-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/doktor
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/dolap
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/doviz
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/dovizburosu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/dugunsalonu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/duzce-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ebe
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/eczane
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/edirne-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ehliyetkursu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/eksper
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/elazig-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/elbise
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/elektiriklimotorsarimi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/elektrikci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/elektriktesisati
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/elektronik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/emlak
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/enerji
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/erzincan-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/erzurum-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/eskisehir-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/etvesuturunleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/eveymekleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/evtekstili
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ferforje
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/firatpenbayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/firin
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/fotografcilik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/freze
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/fuar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/fueloil
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gardolap
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gayrimenkul
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gaziantep-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gelinlik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/giresun-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/giyim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/goruntusistemleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gozlukcu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gsm
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gsmaksesuar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gumushane-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gunesenerjisi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/guvenlikkameralari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/guzellikmalzemeleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/guzelliksalonu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gyo
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/haberlesme
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hakkari-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hali
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/halisaha
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/haliyikama
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/harfiyat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hastane
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hatay-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hekim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hemsire
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hirdavat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hobi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hobikurslari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/icgiyim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/icmimar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/igdir-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/iletisim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/internet
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/intranet
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/iselbise
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/isguvenligi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ismakinalari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/isparta-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/istanbul-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/izmir-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kabzimal
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kafe
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kafeterya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kahramanmaras-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kalip
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kalorifer
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kampmalzemeleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kapi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/karabuk-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/karaman-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/karot
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kars-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-adana
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-adiyaman
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-afyonkarahisar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-agri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-aksaray
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-amasya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-ankara
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-antalya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-ardahan
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-artvin
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-aydin
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-balikesir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-bartin
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-batman
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-bayburt
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-bilecik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-bingol
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-bitlis
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-bolu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-burdur
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-bursa
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-canakkale
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-cankiri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-corum
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-denizli
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-diyarbakir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-duzce
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-edirne
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-elazig
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-erzincan
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-erzurum
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-eskisehir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-gaziantep
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-giresun
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-gumushane
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-hakkari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-hatay
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-igdir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-isparta
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-istanbul
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-izmir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kahramanmaras
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-karabuk
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-karaman
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kars
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kastamonu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kayseri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kilis
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kirikkale
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kirklareli
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kirsehir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kocaeli
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-konya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kutahya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-malatya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-manisa
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-mardin
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-mersin
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-mugla
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-mus
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-nevsehir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-nigde
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-ordu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-osmaniye
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-rize
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-sakarya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-samsun
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-sanliurfa
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-siirt
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-sinop
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-sirnak
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-sivas
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-tekirdag
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-tokat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-trabzon
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-tunceli
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-usak
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-van
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-yalova
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-yozgat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-zonguldak
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kasap
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kastamonu-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kayseri-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kebapci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kilim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kilis-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kirikkale-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kirklareli-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kirsehir-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kirtasiye
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kitapevi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kocaeli-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kombi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/komurcu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/konya-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kornis
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kozmetik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kuafor
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kundura
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kurugida
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kurumculuk
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kurutemizleme
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kuruyemis
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kuruyemisci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kutahya-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kuyumculuk
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/laptop
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/laptopcantasi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/laptopsirtcantasi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/leather
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ledaydinlatma
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ledtabela
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/lojistik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/lokanta
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/lostira
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/malatya-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/malimusavir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/manav
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mandira
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/manisa-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mardin-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mermer
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mermerci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mermerocagi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mersin-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mezbaha
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mobilya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mogazbayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/motel
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/motor
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/motorlutasitlar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/motosikler
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/motosikletaksesuarlari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mugla-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/muhasebe
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mus-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mutfak
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mutfakdolabi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mutfakesyalari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mutfakgerecleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/muzikaletleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/muzikkursu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/muzisyen
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/nakliyat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/nalbur
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/nevsehir-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/nigde-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/notebook
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/okulgerecleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/optik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ordu-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/organizasyon
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ormanurunleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/osmaniye-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/otel
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/otoaksesuar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/otobus
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/otokuafor
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/otokurtarici
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/otomotiv
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/otoyikama
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/oyuncak
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ozelders
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/parkeci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/parti
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/pastane
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/pen
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/pencere
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/perde
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/perdeaksesuarlari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/petek
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/petrolistasyonu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/petshop
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/peynircilik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/peyzaj
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/pideci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/pimapenbayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/poliklinik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ramatci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/restorant
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/rize-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ruzgarsorfu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/saatci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sakarya-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/salon
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/samsun-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sanliurfa-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/saraciye
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sarraf
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/servis
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/seyehatacentesi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sifonyer
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sigorta
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sihhitesisat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/siirt-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sinop-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sirnak-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sivas-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/soba
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sorf
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/spor
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sporkurslari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/spormalzemeleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/stor
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/su
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/suci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sunnetci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/surucukursu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/taksi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/taksiduragi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tarimmakineleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tasimacilik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tatilkoyu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tekirdag-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tekne
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/teknededugun
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/teknikservis
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tekstil
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tesisatci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tokat-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/torna
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tornatesviye
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/toys
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/trabzon-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/traktor
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tul
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tunceli-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tup
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tupcu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/turizm
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/uniforma
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/unlumamuller
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/usak-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/van-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/vestelbayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/veteriner
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/winsabayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/yalova-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/yasamalani
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/yat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/yayinevi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/yelkenli
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/yolyardim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/yozgat-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/zebra
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/zonguldak-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/zuccaciye
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/erkekgiyim

http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/abiye
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/adana
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/adana-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/adiyaman-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/adsl
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/afyonkarahisar-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/agri-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ahsap
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/aksaray-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/akvaryum
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/alci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/alciisleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/altin
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/amasya-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/anahtar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ankara-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/antalya-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/arcelikbayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ardahan-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/artvin-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/askerimalzeme
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/atolye
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/avcilik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/avukat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ayakkabi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/aydin-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/aygazbayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bakici
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bakimurunleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/balik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/balikcilik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/balikesir-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bartin-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/basimevi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/batman-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bayankuaforu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bayburt-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/baygiyim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bebekbakicisi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/berber
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/besteci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/beyangiyim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/beyazesya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bicerdover
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bilardo
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bilardosalonu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bilecik-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bilgisayar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bingol-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bitlis-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bobinaj
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bolu-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/boschbayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/boya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/boyaci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/branda
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bujiteri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/burdur-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/bursa-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/butik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cadir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cafe
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/camasir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/canakkale-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cankiri-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/canta
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cay
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cayocagi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/celikkapi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ceptelefonu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ceyiz
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cicekcilik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cigkofte
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cigkoftesalonu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cilingir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cnc
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/cocukgiyim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/corum-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/default.asp
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/dekorasyon
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/demir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/demirci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/demirdograma
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/demirkapi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/denizli-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/deri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/direksiyondersi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/dishekimi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/dispanser
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/dispolikilinigi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/diyarbakir-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/doktor
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/dolap
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/doviz
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/dovizburosu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/dugunsalonu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/duzce-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ebe
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/eczane
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/edirne-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ehliyetkursu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/eksper
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/elazig-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/elbise
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/elektiriklimotorsarimi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/elektrikci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/elektriktesisati
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/elektronik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/emlak
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/enerji
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/erzincan-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/erzurum-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/eskisehir-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/etvesuturunleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/eveymekleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/evtekstili
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ferforje
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/firatpenbayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/firin
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/fotografcilik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/freze
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/fuar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/fueloil
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gardolap
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gayrimenkul
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gaziantep-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gelinlik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/giresun-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/giyim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/goruntusistemleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gozlukcu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gsm
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gsmaksesuar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gumushane-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gunesenerjisi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/guvenlikkameralari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/guzellikmalzemeleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/guzelliksalonu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/gyo
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/haberlesme
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hakkari-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hali
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/halisaha
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/haliyikama
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/harfiyat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hastane
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hatay-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hekim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hemsire
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hirdavat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hobi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/hobikurslari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/icgiyim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/icmimar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/igdir-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/iletisim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/internet
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/intranet
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/iselbise
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/isguvenligi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ismakinalari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/isparta-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/istanbul-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/izmir-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kabzimal
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kafe
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kafeterya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kahramanmaras-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kalip
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kalorifer
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kampmalzemeleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kapi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/karabuk-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/karaman-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/karot
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kars-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-adana
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-adiyaman
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-afyonkarahisar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-agri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-aksaray
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-amasya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-ankara
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-antalya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-ardahan
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-artvin
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-aydin
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-balikesir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-bartin
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-batman
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-bayburt
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-bilecik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-bingol
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-bitlis
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-bolu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-burdur
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-bursa
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-canakkale
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-cankiri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-corum
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-denizli
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-diyarbakir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-duzce
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-edirne
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-elazig
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-erzincan
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-erzurum
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-eskisehir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-gaziantep
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-giresun
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-gumushane
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-hakkari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-hatay
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-igdir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-isparta
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-istanbul
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-izmir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kahramanmaras
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-karabuk
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-karaman
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kars
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kastamonu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kayseri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kilis
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kirikkale
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kirklareli
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kirsehir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kocaeli
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-konya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-kutahya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-malatya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-manisa
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-mardin
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-mersin
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-mugla
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-mus
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-nevsehir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-nigde
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-ordu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-osmaniye
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-rize
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-sakarya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-samsun
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-sanliurfa
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-siirt
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-sinop
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-sirnak
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-sivas
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-tekirdag
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-tokat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-trabzon
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-tunceli
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-usak
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-van
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-yalova
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-yozgat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kartvizit-zonguldak
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kasap
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kastamonu-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kayseri-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kebapci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kilim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kilis-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kirikkale-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kirklareli-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kirsehir-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kirtasiye
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kitapevi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kocaeli-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kombi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/komurcu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/konya-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kornis
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kozmetik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kuafor
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kundura
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kurugida
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kurumculuk
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kurutemizleme
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kuruyemis
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kuruyemisci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kutahya-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/kuyumculuk
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/laptop
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/laptopcantasi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/laptopsirtcantasi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/leather
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ledaydinlatma
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ledtabela
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/lojistik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/lokanta
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/lostira
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/malatya-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/malimusavir
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/manav
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mandira
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/manisa-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mardin-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mermer
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mermerci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mermerocagi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mersin-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mezbaha
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mobilya
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mogazbayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/motel
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/motor
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/motorlutasitlar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/motosikler
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/motosikletaksesuarlari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mugla-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/muhasebe
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mus-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mutfak
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mutfakdolabi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mutfakesyalari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/mutfakgerecleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/muzikaletleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/muzikkursu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/muzisyen
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/nakliyat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/nalbur
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/nevsehir-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/nigde-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/notebook
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/okulgerecleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/optik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ordu-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/organizasyon
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ormanurunleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/osmaniye-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/otel
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/otoaksesuar
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/otobus
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/otokuafor
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/otokurtarici
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/otomotiv
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/otoyikama
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/oyuncak
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ozelders
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/parkeci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/parti
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/pastane
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/pen
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/pencere
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/perde
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/perdeaksesuarlari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/petek
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/petrolistasyonu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/petshop
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/peynircilik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/peyzaj
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/pideci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/pimapenbayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/poliklinik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ramatci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/restorant
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/rize-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/ruzgarsorfu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/saatci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sakarya-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/salon
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/samsun-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sanliurfa-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/saraciye
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sarraf
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/servis
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/seyehatacentesi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sifonyer
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sigorta
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sihhitesisat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/siirt-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sinop-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sirnak-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sivas-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/soba
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sorf
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/spor
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sporkurslari
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/spormalzemeleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/stor
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/su
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/suci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/sunnetci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/surucukursu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/taksi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/taksiduragi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tarimmakineleri
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tasimacilik
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tatilkoyu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tekirdag-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tekne
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/teknededugun
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/teknikservis
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tekstil
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tesisatci
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tokat-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/torna
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tornatesviye
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/toys
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/trabzon-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/traktor
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tul
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tunceli-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tup
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/tupcu
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/turizm
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/uniforma
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/unlumamuller
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/usak-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/van-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/vestelbayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/veteriner
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/winsabayii
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/yalova-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/yasamalani
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/yat
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/yayinevi
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/yelkenli
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/yolyardim
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/yozgat-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/zebra
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/zonguldak-kartvizit
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/zuccaciye
http://www.areller.com/matbaa/kartvizit/erkekgiyim